transport żywności kurierem

Jednorazowe opakowania i odpady w gastronomii - czyli obowiązki związane z rejestrem BDO

Rejestr BDO obowiązki i wytyczne

Prowadzenie działalności gastronomicznej wiąże się nierozłącznie z wytwarzaniem sporej ilości różnego rodzaju odpadów. Skokowy wzrost popularności dań sprzedawanych „na wynos” spowodował również znaczne zwiększenie zużycia jednorazowych opakowań, które też przecież zaraz po użyciu stają się odpadami. Jeżeli dołożymy do tego silny nacisk polskich i europejskich instytucji na ochronę środowiska naturalnego mamy gotową receptę na szereg regulacji i obowiązków, którym muszą sprostać firmy działające w branży gastronomicznej. W tym i w kolejnych artykułach omówimy najważniejsze z tych obowiązków.

Czym jest rejestr BDO?

Na początek zajmiemy się obowiązkiem wpisu do rejestru BDO, który spina klamrą większość pozostałych obowiązków. Czym jest rejestr BDO? To internetowe narzędzie stworzone przez Ministerstwo Klimatu, które ma różne funkcjonalności, w tym:

  • gromadzi informacje o firmach wytwarzających i gospodarujących odpadami,
  • umożliwia prowadzenie ewidencji odpadów i opakowań oraz
  • musi być obowiązkowo wykorzystywane przez firmy do składania sprawozdań o wytwarzanych odpadach i wprowadzanych na rynek opakowaniach do marszałka województwa.

Czy muszę zgłosić swój lokal do rejestru BDO?

Tak, jeżeli firma, którą prowadzisz spełnia opisane w przepisach warunki. Przy czym trzeba mieć świadomość, że te warunki często są rozszerzane i zwłaszcza po ostatnich zmianach, które zaczęły obowiązywać w maju 2023 r., już niemal każdy punkt gastronomiczny podlega temu obowiązkowi.

Przyjrzyjmy się konkretom. Podlegasz obowiązkowi wpisu do rejestru BDO jeżeli (wystarczy, że spełniasz co najmniej jeden z poniższych warunków) w swoim punkcie gastronomicznym:

A) Wytwarzasz odpady

Dobra wiadomość jest taka, że nie wszystkie rodzaje odpadów powodują obowiązek wpisu do rejestru BDO. Co więcej, wytwarzanie niektórych odpadów w małych ilościach również nie pociąga za sobą obowiązku dokonania wpisu. Aby sprawdzić jakie ilości odpadów nie powodują tego obowiązku trzeba zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rzut oka na ten akt prawny pokazuje, że nie musisz rejestrować swojej firmy w BDO jako wytwórcy odpadów, jeżeli wytwarzasz w ciągu roku na przykład następujące odpady:

- opakowania z papieru i tektury – do 500 kg/rok,

- opakowania z tworzyw sztucznych – do 500 kg/rok

- opakowania ze szkła – do 500 kg/rok,

- produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia – do 100 kg/rok.

Dla branży gastronomicznej szczególnie istotna jest kwestia oleju posmażalniczego (UCO – Used Cooking Oil) będącego odpadem, którego wytwarzanie zawsze powoduje obowiązek zarejestrowania w BDO bez względu na to, ile takiego oleju wytwarza Twój punkt gastronomiczny. 

B) Wydajesz produkty w opakowaniach

Jeżeli pakujesz jedzenie na wynos w opakowania, bez względu na to, z czego są wykonane (papier, tektura, szkło, plastik, inne tworzywa, w tym biodegradowalne) jesteś podmiotem wprowadzającym na rynek produkty w opakowaniach i w związku z tym podlegasz obowiązkowi wpisu do BDO. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzedaż zapakowanych dań prowadzona jest z dowozem do klienta czy też zapakowane jedzenie jest odbierane przez klienta bezpośrednio w Twoim punkcie gastronomicznym.

Co istotne w maju 2023 r. weszły w życie przepisy, które doprecyzowały i rozszerzyły ten obowiązek. Po zmianie przepisów obowiązkowi wpisu do BDO podlega również przedsiębiorca prowadzący jednostkę gastronomiczną, w której oferuje produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (dotyczy żywności, która była już zakupiona przez punkt gastronomiczny w plastikowym opakowaniu i jest sprzedawana dalej klientom punktu gastronomicznego) lub oferujący napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te opakowania.  

Nowo uchwalone przepisy szczegółowo wyjaśniają, używanie jakich jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych powoduje obowiązek wpisu do BDO. Są to:

a) kubki na napoje (ich pokrywki i wieczka),

b) pojemniki na żywność, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która jest:

- przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

- zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

- gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

w tym pojemniki na żywność typu fast food lub inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia (z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy, oraz paczek i owijek zawierających żywność).

C) Pakujesz wydawane dania w torby plastikowe

Jeżeli udostępniasz klientom możliwość zakupu toreb plastikowych, do których mogą zapakować zabierane ze sobą dania, podlegające obowiązkowej opłacie recyklingowej (czyli o grubości powyżej 15 mikrometrów) również podlegasz obowiązkowi wpisu do rejestru BDO.

Mam obowiązek wpisu do BDO – jak to zrobić?

1. Wpisu do rejestru BDO dokonuje się elektronicznie za pośrednictwem strony: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

Pamiętaj, aby dokonać wpisu przed rozpoczęciem działalności, która objęta jest obowiązkiem wpisu do rejestru.

2. Opłata za wpis wynosi 100 zł jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP). Dla dużych przedsiębiorców opłata rejestrowa wynosi 300 zł. Będziesz zwolniony z opłaty, jeżeli wpisujesz się do BDO tylko na podstawie tego, że wytwarzasz odpady (bez wprowadzania ich na rynek). Od roku następującego po roku, w którym się zarejestrowałeś musisz zacząć płacić dodatkowo opłatę roczną w wysokości 100 (jeżeli należysz do grupy MŚP) zł lub 300 zł (pozostali przedsiębiorcy).

3.  Po uzyskaniu wpisu uzyskasz swój unikalny numer w BDO nadany przez urząd. Numer ten będzie Ci potrzebny w codziennej działalności, ponieważ musisz:

  • umieszczać go we wszystkich dokumentach firmy (umowy, faktury) związanych z działalnością wiążącą się gospodarowaniem odpadami. Dobrą praktyką ułatwiającą realizację tego obowiązku wydaje się umieszczenie tego numeru na papierze firmowym Twojego przedsiębiorstwa (np. obok NIPu i REGONu),
  • posługiwać się tym numerem w relacjach z firmami dysponującymi odpadami, które mogą odmówić przyjęcia od Ciebie odpadów jeżeli nie będziesz dysponował numerem BDO.

Rejestr BDO to internetowe narzędzie stworzone przez Ministra Klimatu, które w codziennej działalności powinny wykorzystywać prawie wszystkie firmy działające w branży gastronomicznej. Musisz zarejestrować się w rejestrze BDO i korzystać z niego jeżeli twoja firma: wytwarza odpady, wprowadza na rynek opakowania, udostępnia swoim klientom toby plastikowe o grubości powyżej 15 mikromerów.
Rejestracja w BDO odbywa się przez Internet za pośrednictwem strony: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/. Opłata rejestracyjna wynosi 100 lub 300 zł w zależności od wielkości firmy.
Za pomocą BDO będziesz mógł realizować szereg ciążących na twojej firmie obowiązków, w tym prowadzić ewidencję odpadów i opakowań wprowadzanych na rynek a także składać sprawozdania o odpadach/opakowaniach do Marszałka województwa.
Przy rejestracji do BDO otrzymasz unikalny numer, którym musisz umieszczać w dokumentach twojej firmy (umowach, fakturach itp.)  

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Słowa kluczowe
Wpis do Rejestru BDO Rejestr BDO BDO obowiązki opakowania jednorazowe odpady gastronomiczne
Autor tekstu
Marcin Misiaszek

Adwokat Marcin Misiaszek specjalizujący się w prawnej i podatkowej obsłudze przedsiębiorców. Od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz firm z różnych branż, w tym gastronomicznej, motoryzacyjnej i odpadowej. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.