transport żywności kurierem

Najważniejsze zmiany prawne w gastronomii w 2018 r.

Najważniejsze zmiany prawne w gastronomii w 2018 r.

W nowym roku w branży gastronomicznej zmierzymy się z kilkoma istotnymi zmianami w prawie. Z czym więc, oprócz naszych noworocznych postanowień, przyjdzie się nam zmierzyć w 2018 r.? Poniżej znajdziecie Państwo przegląd najważniejszych zmian w prawie, które dotyczyć będą przedsiębiorców z branży gastronomicznej.

Zatrudnienie cudzoziemców

Od 01 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców. O zmianach w szerszym zakresie można było już tutaj przeczytać. Dla przypomnienia, do najważniejszych zamian zalicza się uszczelnienie procedury uproszczonej pozwalającej na zatrudnienie obcokrajowców, a także możliwość odmowy wpisu do ewidencji oświadczeń. Nowością będzie też obowiązek informacyjny o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca. Pracodawcom ułatwiono także możliwość kontynuacji współpracy z cudzoziemcem po okresie pracy na podstawie oświadczenia. W polskim systemie prawnym pojawi się także zezwolenie na pracę sezonową.
Cały artykuł: Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Mikroprzedsiębiorca a JPK_VAT

Wraz z nowym rokiem, nawet prowadząc mały biznes gastronomiczny musimy liczyć się z koniecznością comiesięcznego sporządzania plików JPK_VAT (informacji o zakupach i sprzedaży z ewidencji VAT), a od 01 lipca 2018 r. mikroprzedsiębiorców obejmie obowiązek przekazywania pozostałych struktur JPK, na przykład: JPK_KR (księgi rachunkowe), JPK_PKPIR (podatkowa księga przychodów i rozchodów). JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny są to dokumenty księgowe, księgi prowadzone w formie elektronicznej. Pliki JPK są kolejnym krokiem do cyfryzacji administracji podatkowej. Struktury te umożliwiają na szybkie i zautomatyzowane działania w zakresie weryfikacji danych podatkowych i czynności kontrolnych.

Płaca minimalna

Płaca minimalna w 2018 r. wzrosła do 2100 zł brutto, czyli o 100 zł w stosunku do 2017 roku. Stawka godzinowa wyniesie zaś 13,70 zł brutto. Przypominam, że stawka godzinowa obowiązuje także przy umowach zlecenia. 
Cały artykuł: Minimalne wynagrodzenie w sektorze gastronomicznym w 2018 r.

ZUS – wyższa stawka

Wyższe składki ZUS związane są ze  wzrostem przeciętnego wynagrodzenia oraz doliczeniem składki zdrowotnej. Przedsiębiorcy, w tym także z branży gastronomicznej będą też posiadać jedno indywidualne konto w ZUS, co pozwoli na dokonywanie jednego przelewu do ZUS w związku z opłacaniem obowiązkowych składek. Jedno konto przyczyni się także do sprawnego uzyskiwania zaświadczeń o stanie konta płatnika.

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). RODO dotyczyć będzie przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, a więc także restauratorów mających np. usługę dowozu potraw do klientów i w tym celu zbierających ich dane osobowe.
Cały artykuł: RODO - Zmiany te nie ominął także branży gastronomicznej!

Zmiany w Kodeksie Pracy

Planowane są zmiany w urlopach wypoczynkowych. Urlop nabyty w danym roku kalendarzowym będzie musiał być w nim wykorzystany. Również długość urlopu ma być przedmiotem zmian. Proponowane jest ujednolicenie długości urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników bez względu na staż pracy. Być może w roku 2018 wejdzie także regulacja, zgodnie z którą za urlop na żądanie nie otrzymamy wynagrodzenia oraz pozwalająca na wzięcie urlopu na godziny.

Być może znikną umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu. W zamian pojawić ma się umowa etatowa i nieetatowa. Ta druga dotyczyć ma jedynie pracujących maksymalnie 16 godzin w tygodniu.

W przypadku pracowników prowadzących własną działalność gospodarczą planuje się wprowadzenie domniemania zatrudnienia, które można będzie jednak obalić.  

Autor: Radca Prawny Edyta Duchnowska
Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
która podlega prawom autorskim