transport żywności kurierem

Dezynfekcja w zakładach spożywczych: Kluczowe metody i praktyki

Dezynfekcja w zakładach spożywczych

 

Zakłady spożywcze zajmują się wytwarzaniem i przetwórstwem żywności, dlatego przedsiębiorstwa z tej branży muszą przykładać szczególną wagę do utrzymywania czystości w swoich obiektach. Brak odpowiedniej higieny stwarza niebezpieczeństwo dla pracowników i konsumentów. Przepisy prawne z tym związane nakładają na przedsiębiorstwa spożywcze obowiązek wdrażania zewnętrznych i wewnętrznych procedur w zakresie dezynfekcji.

Podstawy dezynfekcji w przemyśle spożywczym

Procesy realizowane w przemyśle spożywczym są nieodłącznie powiązane z występowaniem różnych zabrudzeń, związanych z używaniem przypraw, mąki, ziaren, glazury czy substancji alergicznych. Wszystkie ich pozostałości muszą być efektywnie usuwane, co odbywa się poprzez zastosowanie właściwych metod dezynfekcji. Dla utrzymania czystości w zakładzie konieczne jest czyszczenie zarówno przestrzeni produkcyjnych, jak i maszyn. Od jakości dezynfekcji zależy czystość żywności trafiającej do konsumentów, a tym samym jej bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Zakłady przemysłu spożywczego korzystają z różnych urządzeń, które nierzadko wymagają demontażu przed rozpoczęciem mycia. Pierwszym etapem jest zwykle czyszczenie organiczne z użyciem wody, środków chemicznych i odpowiednich narzędzi. Mycie właściwe polega natomiast na wykorzystaniu preparatów dezynfekujących, które niszczą drobnoustroje występujące na danej powierzchni. Na kolejnym etapie są one spłukiwane, aby zniwelować ryzyko skażenia żywności. Powierzchnię nierzadko trzeba też na koniec osuszyć.

Profesjonalne czyszczenie hal i magazynów

Czyszczenie hal przemysłowych w branży spożywczej zawsze musi się odbywać zgodnie z procedurami. Z tego względu każdorazowe mycie wymaga kontroli z wykorzystaniem testów mikrobiologicznych, które są przeprowadzane przez działy kontroli jakości. Aby sprzątanie powierzchni magazynowych i produkcyjnych przebiegało w pełni profesjonalnie, wiele firm decyduje się z zewnętrznymi wykonawcami. Usługi w tym zakresie oferuje zespól fachowców TETON clean. Ich specjalizacją jest mycie i dezynfekcja w przemyśle spożywczym z wykorzystaniem odpowiednich środków, co daje pewność efektywnego usuwania wszystkich czynników chorobotwórczych. Profesjonalna obsługa w tym zakresie ogranicza przestoje na liniach produkcyjnych, a także zmniejsza koszty związane z serwisowaniem maszyn. Kompleksowe czyszczenie hal pozwala też na utrzymanie wysokiej jakości produktów.

Profesjonalne czyszczenie hal i magazynów

Zalecane metody i rozwiązania

Sprzątanie hal magazynowych i produkcyjnych w branży spożywczej zwykle odbywa się poprzez zastosowanie kombinacji kilku etapów. Usuwanie zabrudzeń wymaga zastosowania mycia pianowego lub mycia ręcznego, a także dezynfekcji wieńczącej cały proces. Płukanie wodą należy przeprowadzić zarówno przed myciem pianowym, jak i po jego zakończeniu. W specyficznych sytuacjach występuje też konieczność powtórzenia tego procesu po dezynfekcji, zależnie od wykorzystanego środka. Regularne sprzątanie hal przemysłowych jest niezbędne dla utrzymania czystości infrastruktury obecnej nad strumieniem żywności, czyli bezpośrednio nad maszynami produkcyjnymi. Z tego względu w wielu przypadkach występuje konieczność przygotowania zakładowego kalendarza mycia, obejmującego wymaganą częstotliwość mycia i dezynfekcji.

Zakładowy kalendarz mycia

Kalendarz mycia określa, z jaką powtarzalnością oraz w których terminach należy przeprowadzać sprzątanie hal produkcyjnych i magazynowych. Poszczególne procesy powinny być opatrzone dokumentacją w formie ręcznych lub komputerowych zapisów, zawierających datę czyszczenia oraz wyniki oceny jego efektywności. Monitoring tego typu ułatwia weryfikację czystości pod kątem występowania pozostałości chemicznych i poprodukcyjnych, a także namnażającej się mikroflory. Zależnie od wyników, czyszczenie hal produkcyjnych można zaplanować z większą lub mniejszą częstotliwością. System zapisów i dokumentacji połączony z działaniami kontrolnymi sprzyja utrzymywaniu higieny w zakładzie, a także stanowi potwierdzenie skuteczności podejmowanych czynności w zakresie dezynfekcji.