Jak napisać Biznesplan lokalu gastronomicznego?

Jak napisać Biznes plan lokalu gastronomicznego

Nasz artykuł posłuży Ci pomocą w stworzeniu idealnego biznes planu dla gastronomii, szczególnie:

  • jakie rzeczy należy ująć w biznes planie?
  • jak należy opracować biznes plan, aby uzyskać dotację?
  • w jaki sposób biznes plan może ułatwić prowadzenie lokalu gastronomicznego?
  • jakich błędów należy unikać, pisząc biznes plan?
Biznes plan gastronomiczny to dokument, od którego należy zacząć planowanie swojego przedsięwzięcia. Im bardziej dokładny i kompleksowy, tym większe szanse na końcowe powodzenie biznesu. Podstawowe elementy biznes planu to określenie celów projektu, opisu zakresu jego działania oraz metod, jakimi zamierzamy realizować poszczególne etapy inwestycji. Zachęcamy do zapoznania się z naszym poradnikiem jak napisać biznes plan lokalu gastronomicznego.

1. Mała gastronomia biznes plan

Przy tak złożonym dokumencie jak biznes plan, najlepiej jest wyjść od ogółu do szczegółu, czyli od pięknej wizji, jaką mamy w głowie do detali wszystkich płaszczyzn związanych z naszym biznesem. Dobrym punktem wyjścia jest stworzenie spisu treści biznes planu, który następnie będziemy systematycznie uzupełniać oraz ewentualnie, rozbudowywać. Pożądane punkty w takim spisie treści to:

  • wprowadzenie – ogólny zarys pomysłu,
  • opis projektu – jakie mamy cele oraz USP,
  •  analiza rynku – opis profilu Klientów, dane nt. konkurencji, uwarunkowania rynku, np. stan dostawców itp.,
  • strategia marki – plan promocji oraz tworzenia wizerunku lokalu,
  • finanse – opracowanie źródeł finansowania biznesu,
  • lokale własne – wszystko związane z wynajmowanym lub kupowanym obiektem pod biznes gastronomiczny.

Tworząc biznes plan, szczególną uwagę poświęć USP czyli Unique Selling Point. Określenie te tyczy się wyjątkowości i tego, co wyróżnia naszą ofertę na tle konkurencji. Opracowanie cech USP jest bardzo ważne, ponieważ bez elementów, nadających oryginalności całemu przedsięwzięciu, trudno będzie zaistnieć trwale w świadomości Klientów.

2. Biznes plan mała gastronomia – jak napisać, by dostać dotację

Jednym z najczęstszych celów przygotowania biznes planu, poza usprawnieniem organizacji i realizacji całego projektu, jest uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub z jednego z regionalnych programów. Aktualny stan programów najlepiej sprawdzić w odpowiednim dla siebie Urzędzie Pracy. Biznes plan z perspektywy formalnych wymogów pod dotacje powinien być jasno zdefiniowany, tzn. zawierać wszelkie szczegóły na temat wielkości i formy przedsięwzięcia. Wnioskodawca powinien przedstawić dokładnie, co chce robić oraz jakie korzyści osiągnąć, przy czym wszystko musi się pokrywać z założeniami polityki UE.

Dobry wniosek ma udokumentowane wszelkie badania, np. techniczne, związane z zagospodarowaniem lokalu. Ponadto, kluczowa jest precyzyjna analiza finansowa, z której będzie wypływał jednoznaczny wniosek – projekt jest skazany na sukces i wg planu przychody pokryją wszelkie wydatki, a firma przyniesie zysk w określonej perspektywie czasowej. Warto więc pochylić się tu nad takimi zagadnieniami jak: stopa zwrotu, wysokość kosztów, rachunek przepływów gotówkowych itp. Innymi słowy, trzeba w takim dokumencie dostarczyć wszelkich dowodów, aby przekonać urzędników, że realizacja pomysłu biznesowego nie niesie ze sobą ryzyka, a przyszłe koszty oraz profity zostały skrupulatnie oszacowane. Warto też przy wszystkich wartościach finansowych posługiwać się wyliczeniami w euro (jeśli dotacja pochodzi ze środków unijnych).
 

Wnioskodawca planuje otworzyć w swoim mieście niewielką restaurację. W zaprezentowanym urzędnikom biznes planie skupił się m.in. na podkreśleniu założeń związanych z zatrudnieniem przyszłych pracowników. Podał przy tym prognozę o ile wzrośnie dochód na mieszkańca w jego miejscowości oraz ile osób zostanie zatrudnionych (jak wpłynie to na poziom bezrobocia). Takie podejście do inwestycji szczególnie dobrze rokuje w całym procesie rozstrzygania o przyznaniu dotacji, stwarza to więc szanse szczególnie przedsiębiorcom z mniejszych ośrodków.

3. Błędy, których warto uniknąć

Już od samego początku warto pracować nad biznes planem na komputerze – nawet jeśli preferujemy ręczne zapiski, ich późniejsza edycja jest trudna i stanowczo łatwiej to robić w edytorze tekstowym. Ponadto, warto biznes plan systematycznie aktualizować – częstym błędem jest zaniechanie udoskonalania biznes planu, a przecież jest to dokument potrzebny nie tylko na etapie planowania biznesu, ale również jego realizacji w perspektywie lat. Prognozy zawarte w biznes planie są także po to, aby je po czasie weryfikować i korygować.

Ważna jest również struktura dokumentu, co ściśle wiąże się z przyjętym spisem treści. Im bardziej uszczegóławiamy biznes plan o różne podpunkty, tym łatwiej później dotrzeć w nim do konkretnych rzeczy – innymi słowy, pozwalanie sobie na przesadne uproszczenia, pomijanie detali i nadmierne uogólnianie założeń, w efekcie może utrudniać korzystanie z biznes planu w przyszłości. W niektórych sytuacjach, rozsądnym pomysłem jest również zaangażowanie firmy, specjalizującej się w tworzeniu takich dokumentów w oparciu o potrzeby przedsiębiorcy – ma to szczególne uzasadnienie w sytuacji, gdy finansowanie projektu uzależniamy od dotacji.

4. Strategia marketingowa w biznes planie

Jednym z kluczowych elementów biznes planu jest plan promocji marki oraz sprzedaży usług. Skuteczność w tym obszarze często decyduje o tym czy uda się zrealizować wszystkie założenia finansowe, czy firma utrzyma się na rynku i w efekcie, czy przyniesie oczekiwane korzyści. Punktem wyjścia do opisania planu promocji powinno być rozłożenie na czynniki pierwsze oferowanego produktu oraz usług. Następnie, przydatna jest analiza rynku, która pozwoli nam określić usytuowanie firmy na starcie działalności oraz mocne strony konkurencji. Dobrze jest od tego zacząć, ponieważ taka analiza odpowiada na zasadnicze pytanie: czy nasz biznes ma sens i szanse na sukces. Przydatnymi narzędziami są tu dane upubliczniane przez GUS, portale branżowe, portale regionalne oraz informacje zwrotne od konsumentów i specjalistów z branży. W strategii marketingowej warto ująć: rynek docelowy i profil Klienta, prognozy dla rynku i branży, potencjał konkurencji.

Przydatnym elementem w biznes planie jest wykonanie analizy SWOT. Oznacza ona analizę ilustrowaną wykresem, grafiką lub tabelką, która zawiera wszystkie czynniki w następujących obszarach: mocne strony przedsiębiorstwa, słabe strony przedsiębiorstwa (naszego planu), potencjalne szanse (np. brak podobnych lokali w mieście) oraz zagrożenia (np. tendencja na rynku do powstawania tego typu lokali).  

5. Zarządzanie firmą poprzez biznes plan

W jakich godzinach będzie czynny nasz lokal? Jaki przewidujemy klimat tego miejsca? Co przygotujemy w menu? Odpowiedzi na wszystkie tego rodzaju pytania powinny być znane na długo przed uruchomieniem lokalu. Warto to zrobić choćby z tego względu, że biznes plan nie służy tylko do zaplanowania i otwarcia firmy, ale stanowi również podstawę optymalnego zarządzania biznesem na co dzień. Sformułowanie analizy rynku i konkurencji pozwoli na jej późniejsze monitorowanie oraz aktualizowanie, to samo tyczy się analizy kosztów operacyjnych, planu zatrudnienia kadr itd. Monitorowanie stanu tych sfer w odniesieniu do założeń, będzie świetnym źródłem informacji na temat miejsca, w jakim się znajdujemy oraz szybszej diagnozy ewentualnych problemów. Innymi słowy, dobry przedsiębiorca nie powinien rozstawać się ze swoim biznes planem, a raczej systematycznie go aktualizować oraz rozbudowywać symetrycznie do ekspansji przedsiębiorstwa.

Biznes plan to bardzo przydatny dokument, który w pewnych sytuacjach jest obowiązkiem – na przykład, gdy chcemy uzyskać dotację na działalność gospodarczą – lub po prostu pełni funkcję kompasu, który ma na celu wsparcie procesu zarządzania firmą oraz uniknięcie wszelkich negatywnych niespodzianek. Estymacja wszelkich kosztów oraz potencjalnych przychodów, przyjęcie terminowych celów tzw. milestone’ów i opracowanie planu finansowego pozwoli też generować regularną informację zwrotną czy nasz biznes rozwija się w tempie oraz w sposób, jaki zakładaliśmy, a, w razie potrzeby, pozwoli szybciej wypracowywać metody naprawcze.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
Biznes plan gastronomiczny – radzimy jak napisać biznes plan dla gastronomii. Jak napisać biznes plan? Biznes plan lokalu gastronomicznego – GastroWiedza.pl