Rozwój lokalu a tworzenie sieci gastronomicznej

Rozwój lokalu a tworzenie sieci gastronomicznej

Celem działalności lokalu gastronomicznego, tak jak każdego innego przedsiębiorstwa, jest oczywiście zysk. Jednak osiągnięcie sukcesu ekonomicznego to często dopiero początek. Zgodnie z jedną z najprostszych zasad biznesu: kto nie idzie dalej naprzód, ten w rzeczywistości się cofa – czas i konkurencja nie stoją przecież w miejscu. Właściciel ma więc do wyboru dwie drogi: dalej rozwijać lokal lub otworzyć kolejny i rozpocząć tworzenie sieci.           

ROZWÓJ LOKALU

Jeżeli zdecydujemy się na drugą z opcji, powinniśmy zacząć od... pierwszej. Chcąc tworzyć sieć należy najpierw upewnić się, czy istniejący już lokal nie ma ukrytych jeszcze rezerw. Zazwyczaj można je odnaleźć na dwóch polach.

Marketing

Być może nasz lokal oferuje najlepszą kuchnię w okolicy i cieszy się gronem stałych, zapewniających zysk klientów, ale wciąż nie dotarliśmy do wszystkich potencjalnych gości. Dodatkowe nakłady na reklamę, modyfikacja karty dań lub napojów czy wprowadzenie nowych akcji promocyjnych mogą – bez wielkich zmian w charakterze działalności – spowodować wzrost zysku. Pamiętajmy jednak, że każda złotówka wydana na marketing może zwrócić się z nawiązką dopiero wtedy, kiedy poprzedzimy jej wydanie solidną analizą.

Dywersyfikacja działalności

Jeżeli dojdziemy do wniosku, że w dotychczasowej formie działalności „doszliśmy do ściany”, pomyślmy o rozszerzeniu oferty. Nowych klientów mogą przysporzyć na przykład:

  • przyjęcia okolicznościowe: wesela, chrzciny, jubileusze, „wigilie” i „jajeczka” firmowe itp.
  • konferencje firmowe (wraz z poczęstunkiem): firmy często poszukują atrakcyjnych lokalizacji dla swoich wydarzeń, a jeśli dysponujemy odpowiednią przestrzenią, nasza oferta – uwzględniająca specjalnie przygotowane menu – może okazać się interesująca;
  • catering poza lokalem: firmy i instytucje równie często organizują konferencje czy zjazdy we własnej siedzibie, gdzie również pragną zapewnić poczęstunek na odpowiednim poziomie;
  • udział w targach czy imprezach plenerowych: taka działalność przynosi dwa rodzaje korzyści – nie tylko pozwala na bezpośredni dodatkowy zarobek, lecz także promuje lokal;
  • rozbudowa lokalu: najbardziej kosztowna i nie zawsze ma sens – być może w danej okolicy nie będziemy już w stanie przyciągnąć o tyle więcej gości, by rozbudowa była konieczna.

TWORZENIE SIECI

Po wyczerpaniu wszystkich opcji rozwoju istniejącego już lokalu możemy rozważyć wejście na wyższy poziom – a więc otworzenie nowego lokalu lub lokali, a tym samym utworzenie ich sieci. Wymaga to dużych nakładów pracy i środków, ale niesie ze sobą wiele zalet.

Efekt synergii

Synergia oznacza takie współdziałanie kilku czynników, którego efekty są lepsze niż suma rezultatów ich samodzielnego działania. O takiej właśnie sytuacji możemy mówić w przypadku sieci lokali gastronomicznych w dziedzinach takich jak:

  • kompetencje: otwierając nowy lokal możemy sięgnąć do sprawdzonych pomysłów z poprzedniego, jesteśmy świadomi błędów, których należy się wystrzegać, dysponujemy również wykwalifikowaną kadrą, która przeszkoli nowych pracowników;
  • zaopatrzenie: dzięki skali zamówień możemy uzyskać korzystniejsze ceny u dostawców, a jeśli sieć jest naprawdę duża, produkty zagraniczne możemy importować bezpośrednio;
  • marketing: prowadząc spójną politykę marketingową możemy znacznie obniżyć jej koszty, które rozkładać się będą na większą liczbę oddziałów; w przypadku dużej sieci opłacalne mogą być – zazwyczaj nieosiągalne dla pojedynczych lokali – reklamy w telewizji, radiu czy wysokonakładowej prasie;
  • kadry: dzięki większej liczbie pracowników zyskujemy większą elastyczność kadrową – w przypadku większych wydarzeń możemy okazjonalnie delegować pracowników jednego z lokali do innego, łatwiej też o zastępstwo w obliczu wypadków losowych;
  • współpraca: wypadki losowe mogą zdarzyć się także w innych obszarach działalności, np. problemów z zaopatrzeniem – wówczas uratować może nas sąsiedni lokal z sieci, który ma aktualnie na stanie większą ilość potrzebnych produktów.

Stopniowy spadek ryzyka

Decyzja o utworzeniu sieci lokali zawsze wiąże się z ryzykiem, jeśli jednak przedsięwzięcie to się powiedzie – z czasem nasze ryzyko biznesowe zacznie maleć. Jeżeli prowadzimy jeden lokal, każde zagrożenie dla jego działalności jest dla nas kwestią „być albo nie być”. Jeżeli natomiast lokali mamy więcej, możemy pozwolić sobie na odważniejsze rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji, a gdy ta nie nastąpi – zamknięcie jednej z kilku restauracji nie przekreśli całej naszej działalności.

Większe perspektywy

Prawie każdy wielki biznes gastronomiczny zaczynał od jednego lokalu, wiele z sieci do dzisiaj opiera na tym swoje działania marketingowe, powołując się na tradycję „lokalnej restauracji”. Oczywiście nie każdy restaurator decydujący się na stworzenie sieci stanie się ojcem nowej wielkiej globalnej marki, ale decyzja o budowie sieci może przenieść naszą firmę o wiele pięter wyżej, choćby w wymiarze lokalnym.

Żaden sukces nie jest dany raz na zawsze. W biznesie, podobnie jak w sporcie, często mówi się, że dużo łatwiej dostać się na szczyt, niż się na nim utrzymać. Praca nad rozwojem pojedynczych lokali czy całych sieci nigdy się nie kończy. Warto więc trzymać rękę na pulsie i nigdy nie spoczywać na laurach, ponieważ to, co jest świetnym pomysłem i przewagą konkurencyjną dzisiaj, jutro może się okazać zaledwie niezbędnym minimum.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Słowa kluczowe
rozwijanie lokalu gastronomicznego sposoby pozyskania lokalu pdla gastronomii