transport żywności kurierem

Rachunek zysków i strat w gastronomii

Rachunek zysków i strat jest drugim (obok bilansu) sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa.

Dostarcza informacji o tym, czy w danym okresie firma osiągnęła zysk, czy przyniosła stratę. Zysk finansowy w przedsiębiorstwie tworzony jest na kilku poziomach jako zysk/strata ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z działalności gospodarczej oraz jako zysk/strata brutto i netto.

Zysk netto oblicza się odejmując od zysku brutto kwotę podatku dochodowego.

Rachunek zysków i strat jest drugim (obok bilansu) sprawozdaniem finansowym przedsiębiorstwa.

Dostarcza informacji o tym, czy w danym okresie firma osiągnęła zysk, czy przyniosła stratę. Zysk finansowy w przedsiębiorstwie tworzony jest na kilku poziomach jako zysk/strata ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z działalności gospodarczej oraz jako zysk/strata brutto i netto.

Zysk netto oblicza się odejmując od zysku brutto kwotę podatku dochodowego.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!