transport żywności kurierem

Obsługa Gości przy stole zasiadanym metoda angielska

Metoda angielska charakteryzuje się tym, że na stołach usta­wia się potrawy zimne, natomiast napoje, zarówno alkoholowe, jak i bezalko­holowe, przygotowuje się na stołach pomocniczych. Ważnajest kolorystyka dekoracji, zarówno stołu, jak i sali. W tej obsłudze przyjęło się stosowanie kolorowych obrusów, serwetek iporcelany. Do nakrycia stołu można także wykorzystać mo­tywy regionalne, wiążące się z rodzajem uroczystości. Ubiory pracowników obsługi powinny być dostosowane kolorystycznie do wystroju sali. Metodę angielską stosuje się w lokalach o charakterze narodo­wym lub folklorystycznym, np.: restauracjach góralskich. Dania zasadnicze przygotowuje się w kuchni na specjalnych półmiskach. Dania mogą być wyporcjowane lub podane w całości. Kelnerzy przynoszą je do sali i prezentują Gościom, a następnie na stołach po­mocniczych porcjują i rozkładają na talerze. Praca ta powinna być wykonywa­na bardzo starannie, pod nadzorem managera lub kierownika sali. Wyporcjowane potrawy, ułożone na talerzach płaskich, personel podaje do Gościowi z prawej jego strony. W celu nadania specjalnego charakteru praca ta może być wyko­nywana przez pracownika kucharza, który w obecności uczestników bankietu porcjuje potrawy na talerze. Serwowaniem alkoholi w metodzie angielskiej zajmują się wybrani kelnerzy, którzy są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie na­pojów, jak i serwowanie.

Metoda angielska charakteryzuje się tym, że na stołach usta­wia się potrawy zimne, natomiast napoje, zarówno alkoholowe, jak i bezalko­holowe, przygotowuje się na stołach pomocniczych. Ważnajest kolorystyka dekoracji, zarówno stołu, jak i sali. W tej obsłudze przyjęło się stosowanie kolorowych obrusów, serwetek iporcelany. Do nakrycia stołu można także wykorzystać mo­tywy regionalne, wiążące się z rodzajem uroczystości. Ubiory pracowników obsługi powinny być dostosowane kolorystycznie do wystroju sali. Metodę angielską stosuje się w lokalach o charakterze narodo­wym lub folklorystycznym, np.: restauracjach góralskich. Dania zasadnicze przygotowuje się w kuchni na specjalnych półmiskach. Dania mogą być wyporcjowane lub podane w całości. Kelnerzy przynoszą je do sali i prezentują Gościom, a następnie na stołach po­mocniczych porcjują i rozkładają na talerze. Praca ta powinna być wykonywa­na bardzo starannie, pod nadzorem managera lub kierownika sali. Wyporcjowane potrawy, ułożone na talerzach płaskich, personel podaje do Gościowi z prawej jego strony. W celu nadania specjalnego charakteru praca ta może być wyko­nywana przez pracownika kucharza, który w obecności uczestników bankietu porcjuje potrawy na talerze. Serwowaniem alkoholi w metodzie angielskiej zajmują się wybrani kelnerzy, którzy są odpowiedzialni za właściwe przygotowanie na­pojów, jak i serwowanie.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!