transport żywności kurierem

Jak uzyskać koncesję na alkohol w lokalu gastronomicznym

Jak uzyskać koncesję na alkohol w lokalu gastronomicznym

Chcesz sprzedawać alkohol w swoim lokalu gastronomicznym? Oto krok po kroku, jak uzyskać koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Wybór rodzaju koncesji

Zanim złożysz wniosek, zdecyduj, jakie rodzaje alkoholu chcesz sprzedawać. Konieczne jest uzyskanie oddzielnych zezwoleń na piwo, wino oraz napoje spirytusowe.

2. Sposób załatwienia sprawy

Możesz załatwić sprawę osobiście podczas wizyty w urzędzie, drogą listowną lub elektronicznie, korzystając z Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

3. Rodzaje zezwoleń

Zależnie od mocy alkoholu w napojach, wyróżniamy trzy rodzaje zezwoleń:

  • Do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo.
  • Powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa).
  • Powyżej 18% zawartości alkoholu.

4. Warunki do spełnienia

Oprócz uzyskania zezwolenia, sprzedawca detaliczny musi spełnić kilka warunków, takich jak:

  • Zaopatrywanie się w napoje alkoholowe od odpowiednich producentów.
  • Posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż.
  • Zgłaszanie zmian w danych zawartych w zezwoleniu.

5. Informowanie o sprzedaży alkoholu

Do 31 stycznia każdego roku musisz złożyć oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku.

6. Złożenie wniosku

Złóż wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w urzędzie miasta lub gminy, właściwym dla lokalizacji punktu sprzedaży.

7. Wymagane dokumenty

Przygotuj kompletny zestaw dokumentów, m.in. wniosek, decyzję o zatwierdzeniu zakładu, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu, zgody od właścicieli budynku itp.

8. Ocena lokalizacji

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych oceni, czy lokalizacja spełnia wymogi określone w uchwale gminy.

9. Opłata za zezwolenie

Opłata za zezwolenie zależy od rodzaju alkoholu i wartości sprzedaży w poprzednim roku.

10. Otrzymanie zezwolenia

Jeśli wniosek jest kompletny i opłata wniesiona, urząd wyda zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zezwolenia są wydawane na minimum 2 lata w placówkach handlu detalicznego i minimum 4 lata w placówkach gastronomicznych.

11. Kontynuacja obowiązków

Pamiętaj o regularnym składaniu oświadczeń, opłacaniu zezwoleń i przestrzeganiu warunków sprzedaży. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w przypadku naruszenia przepisów.

12. Zakończenie działalności

Jeśli zamykasz lokal lub zawieszasz działalność, poinformuj organ, który wydał zezwolenie. Przestrzegaj obowiązków nawet w okresie zawieszenia.

Uzyskanie koncesji na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym wymaga dokładnego przygotowania, ścisłego przestrzegania przepisów i regularnego wypełniania formalności. Pamiętaj, że zezwolenie to ważny dokument, którego utrata może skutkować poważnymi konsekwencjami.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.