Tu jesteś:

Pracownik, którego zwolniliśmy za wypowiedzeniem, nie rozliczył się z odzieży roboczej

Pracownik, którego zwolniliśmy za wypowiedzeniem, nie rozliczył się z odzieży roboczej oraz co gorsza, nie oddał telefonu służbowego. Czy możemy wstrzymać się z wydaniem mu świadectwa pracy dopóki wszystkiego nie zwróci?

Odpowiedź: 

Absolutnie nie. Pracodawca nie może uzależniać wydania pracownikowi świadectwa pracy  od uprzedniego rozliczenia się, nawet jeżeli pracownik nie oddałby komputera, samochodu czy karty kredytowej. Świadectwo powinno być wystawione  i gotowe do przekazania pracownikowi w ostatnim zatrudnienia. Jeżeli pracownik nie odbierze świadectwa osobiście, należy je przesłać pocztą (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) nie później niż w przeciągu 7 dni od rozwiązania umowy. Prawidłowość oraz  terminowość wystawiania i wydawania świadectw pracy to jeden z podstawowych punktów rutynowej kontroli PIP.

.