Dyrektywa Plastikowa nowe obowiązki dla gastronomii w 2024 roku!

Dyrektywa Plastikowa nowe obowiązki dla gastronomii w 2024 r.

W 2023 r. do polskiego prawa została wdrożona unijna tzw. Dyrektywa Plastikowa. Nakłada ona m.in. na lokale gastronomiczne nowe obowiązki związane z wykorzystywaniem jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych. Część tych obowiązków – np. zgłoszenie do rejestru BDO i ewidencjonowanie wydawanych opakowań – weszło w życie już w 2023 r. Kolejne obowiązki będą pojawiały się sukcesywnie w 2024 r.

Czy dotyczą mnie nowe obowiązki?

Nowe obowiązki wynikające z wdrożenia Dyrektywy Plastikowej mogą Cię dotyczyć, jeżeli w swoim lokalu wykorzystujesz produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Zgodnie z nowymi przepisami są to produkty, które są w całości lub w części wykonane z tworzyw sztucznych i które nie zostały przeznaczone, zaprojektowane ani wprowadzone do obrotu, tak aby osiągnąć w ramach ich cyklu życia wielokrotne użycie przez zwrócenie ich w celu powtórnego napełnienia lub ponownego użycia.

Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z powyższą definicją produktem z tworzywa sztucznego będzie również produkt, który nawet w części jest wykonany z takiego tworzywa. Dobrym przykładem jest tu pojemnik na żywość wykonany z kartonu, ale pokryty powłoką z tworzywa sztucznego chroniącą przed wodą/tłuszczem przeznaczony do przechowywania w nim posiłku/napoju. Taki pojemnik zgodnie z nowymi przepisami będzie traktowany jako produkt z tworzyw sztucznych.

Zatem jeżeli prowadzisz jednostkę gastronomiczną, w której oferujesz produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będące opakowaniami (dotyczy żywności, która była już zakupiona przez punkt gastronomiczny w plastikowym opakowaniu i jest sprzedawana dalej klientom punktu gastronomicznego) lub pakujesz napoje lub żywność w następujące opakowania z tworzyw sztucznych:

a) kubki na napoje (pokrywki i wieczka),

b) pojemniki na żywność, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która jest:

  • przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
  • zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
  • gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

w tym pojemniki na żywność typu fast food lub inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia (z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy, oraz paczek i owijek zawierających żywność) powinieneś przygotować się na nowe obowiązki w 2024 r.

Jakie obowiązki i od kiedy obowiązują?

24 sierpnia 2023 r. – najpóźniej z tą datą powinieneś zarejestrować swoją działalność w rejestrze BDO (więcej informacji o tym czym jest BDO znajdziesz w artykule obowiązki związane z rejestrem BDO ) jako podmiot wprowadzający na rynek jednorazowe opakowania z tworzyw sztucznych. Powinieneś wykorzystywać BDO do prowadzenia ewidencji ilości i rodzajów opakowań wprowadzanych na rynek, a w 2024 r. złożyć za pośrednictwem BDO odpowiednie sprawozdanie w tej sprawie.

Jeżeli prowadzisz więcej niż jeden lokal to powinieneś prowadzić osobną ewidencję dla każdego lokalu. Informacje zawarte w ewidencji musisz przechowywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą.

1 stycznia 2024 r. – od tego dnia będziesz zobowiązany pobierać od swoich klientów tzw. opłatę konsumencką za każdą sztukę wydanego jednorazowego opakowania z tworzywa sztucznego. Ciężar opłaty będzie ponosił konsument (będzie ona doliczana do ceny opakowania), ale Twoim obowiązkiem jako płatnika będzie pobranie tej opłaty i następnie wpłacenie jej zbiorczo za cały rok do marszałka województwa w terminie do 15 marca każdego roku (za rok poprzedni). Ponieważ będziesz płatnikiem nowej opłaty musisz liczyć się z obowiązkiem prowadzenia specjalnej ewidencji na potrzeby poboru tej opłaty.

Zgodnie z przepisami wysokość opłaty konsumenckiej może wynieść maksymalnie 1 zł za każdą sztukę opakowania z tworzywa sztucznego. Niemniej ostateczna wysokość opłaty będzie każdorazowo ustalana w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, zatem warto śledzić tę sprawę, aby wiedzieć w jakiej wysokości opłaty należy pobierać od klientów.

1 lipca 2024 r. – od tego dnia będziesz zobowiązany zapewnić swoim klientom dostępność alternatywnych podobnych opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne lub opakowań wielokrotnego użytku. Innymi słowy, będziesz zobowiązany oferować klientom alternatywne opakowania, które nie są opakowaniami jednorazowego użytku wytworzonymi z tworzyw sztucznych.

Kary administracyjne

Jeżeli nie realizujesz powyższych obowiązków tj.:

  • nie pobierasz opłaty produktowej od swoich klientów (od 1 stycznia 2024 r.),
  • nie prowadzisz ewidencji wprowadzonych do obrotu jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych (w tym odrębnej ewidencji dla każdego lokalu, który prowadzisz),
  • nie przechowujesz informacji objętych ewidencją przez okres co najmniej 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, którego te informacje dotyczą,
  • nie zapewniasz dostępności opakowań alternatywnych do opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (od 1 lipca 2024 r.)

możesz zostać ukarany karą administracyjną od 500 zł do 20.000 zł.
 

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

 

Słowa kluczowe
Dyrektywa Plastikowa w gastronomii Zmiany BDO gastronomia BDO gastronomia Opakowania jednorazowe w gastronomii
Autor tekstu
Marcin Misiaszek

Adwokat Marcin Misiaszek specjalizujący się w prawnej i podatkowej obsłudze przedsiębiorców. Od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz firm z różnych branż, w tym gastronomicznej, motoryzacyjnej i odpadowej. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie (https://misiaszek.eu/).