Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni

Adres

ul.

Poznańska

6

/ 8

Warszawa

00-680

Województwo
mazowieckie

Dane kontaktowe

Osoba kontaktowa

Jarosław Uściński - prezes zarzadu

Pozostałe dane

Cele i sposoby działania stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków Stowarzyszenia,
2. popieranie sztuki kulinarnej i cukierniczej,
3. kultywowanie narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych i cukierniczych,
4. uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych członków,
5. rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego żywienia w społeczeństwie,
6. poznawanie tradycji kulinarnych innych narodów,
7. uzyskanie członkostwa światowego Stowarzyszenia Związków Kucharzy /WACS/.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów,
2. udział członków w pokazach, wystawach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
3. rozwijanie wszelkich form samokształcenia,
4. zyskiwanie informacji o światowych tendencjach sztuki kulinarnej i cukierniczej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także najnowszych urządzeniach i maszynach gastronomicznych,
5. organizowanie spotkań koleżeńskich,
6. dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu kucharzy i cukierników.
7. współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
8. popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kucharzy i cukierników, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
9. obronę interesów zawodowych,
10. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!