Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji IH&RA

Adres

ul.

Alei Theodore Flournoy

5

Genewa

1207

Pozostałe dane

International Hotel & Restaurant Association (IHRA) powstało w dniu 18 marca 1946r. w Paryżu. Jako swoje motto przyjęło starorzymskie hasło "Hospes hospici sacer" co znaczy "Gość gospodarzowi świętym", które dobitnie podkreśla dobitny charakter usługi hotelowej i gastronomicznej.

Do najważniejszych zadań statusowych Międzynarodowego Zrzeszenia Hoteli i Restauracji w zakresie gastronomii należy:

  • Reprezentowanie interesów przemysłu zbiorowego przed decydentami;
  • Lobby dla lepszego rozpoznawania branży hotelarsko-gastronomicznej na całym świecie;
  • Lobby przeciwko szkodliwym lub kosztownym próbom uregulowania branży;
  • Tworzyć globalne rady wokół zagadnień związanych z przemysłem, aby debatować na temat stanowisk i tworzyć rozwiązania;
  • Słuchać jej członków, aby upewnić się, że wszystkie problemy zostały rozwiązane;
  • Tworzyć  programy do obsługi branży;
  • Zapewnienie platform stron internetowych dla członków w celu zapewnienia odpowiednich informacji na temat branży na całym świecie;
  • Planowanie  spotkań informacyjnych Rady oraz coroczny kongres;
  • Zapewnienie wsparcia, gdy jest wymagane, aby nadać wagę problemom lokalnym i regionalnym.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!