transport żywności kurierem

Rentowność w gastronomii (inaczej: Stopa Zwrotu)

Rentowność to zdolność firmy do generowania zysków. Mówiąc szerzej jest miernikiem zdolności do generowania przychodów i kontrolowania wydatków.

Nawet jeśli nie nazywamy tego w ten sposób, każda osoba (lub firma), która uruchamia biznes gastronomiczny zastanawia się nad „rentownością „ przyszłego biznesu. W finansach istnieją dziesiątki różnych wskaźników rentowności. Oto przykładowe wskaźniki rentowności bardzo przydatne w biznesie gastronomicznym:

 • Procentowa marża zysku brutto :
  =   [ZYSK ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (= przychód – koszty surowcowe)/PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY]*100 = X %

=[75 000 (= przychód 100 000 – koszt surowca 25 000)  /100 000]*100 = 75 %

Marża brutto wskazuje podstawową rentowność naszej usługi gastronomicznej przed uwzględnieniem kosztów ogólnych i wydatków. Dzięki temu wskaźnikowi wiemy ile z każdej złotówki przychodu możemy przeznaczyć na dalsza działalność (pozostałe koszty , zysk, inwestycje) – w tym przypadku 0,75 zł. Możemy również określić jaka część każdej złotówki przychodu to bezpośrednie koszty wytworzenia tego przychodu (koszty surowcowe; można tu również uwzględniać koszty personalne kucharzy, barmanów na potrzeby analizy) – w tym przypadku 0,25 zł.
 

 • Procentowa marża zysku operacyjnego :
  =   [ZYSK OPERACYJNY (=zysk brutto – koszty operacyjne) /PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY]*100 = X %
   
=[15 000 (= zysk brutto 75 000 – k.operacyjne 60 000)  /100 000]*100 = 15 %
Pozwala nam określić jak firma radzi sobie z punktu widzenia operacyjnego (wielkość sprzedaży, wysokość kosztów). Jest bardzo dobrym miernikiem efektywności managerów w gastronomii. Nie mają oni bowiem często wpływu na koszty finansowania biznesu (odsetki od kredytów) czy na wysokość podatku. Te składowe nie wchodzą w „skład” zysku operacyjnego więc i nie wpływają na ocenę efektywności managerów.

Rentowność to zdolność firmy do generowania zysków. Mówiąc szerzej jest miernikiem zdolności do generowania przychodów i kontrolowania wydatków.

Nawet jeśli nie nazywamy tego w ten sposób, każda osoba (lub firma), która uruchamia biznes gastronomiczny zastanawia się nad „rentownością „ przyszłego biznesu. W finansach istnieją dziesiątki różnych wskaźników rentowności. Oto przykładowe wskaźniki rentowności bardzo przydatne w biznesie gastronomicznym:

 • Procentowa marża zysku brutto :
  =   [ZYSK ZE SPRZEDAŻY BRUTTO (= przychód – koszty surowcowe)/PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY]*100 = X %

=[75 000 (= przychód 100 000 – koszt surowca 25 000)  /100 000]*100 = 75 %

Marża brutto wskazuje podstawową rentowność naszej usługi gastronomicznej przed uwzględnieniem kosztów ogólnych i wydatków. Dzięki temu wskaźnikowi wiemy ile z każdej złotówki przychodu możemy przeznaczyć na dalsza działalność (pozostałe koszty , zysk, inwestycje) – w tym przypadku 0,75 zł. Możemy również określić jaka część każdej złotówki przychodu to bezpośrednie koszty wytworzenia tego przychodu (koszty surowcowe; można tu również uwzględniać koszty personalne kucharzy, barmanów na potrzeby analizy) – w tym przypadku 0,25 zł.
 

 • Procentowa marża zysku operacyjnego :
  =   [ZYSK OPERACYJNY (=zysk brutto – koszty operacyjne) /PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY]*100 = X %
   
=[15 000 (= zysk brutto 75 000 – k.operacyjne 60 000)  /100 000]*100 = 15 %
Pozwala nam określić jak firma radzi sobie z punktu widzenia operacyjnego (wielkość sprzedaży, wysokość kosztów). Jest bardzo dobrym miernikiem efektywności managerów w gastronomii. Nie mają oni bowiem często wpływu na koszty finansowania biznesu (odsetki od kredytów) czy na wysokość podatku. Te składowe nie wchodzą w „skład” zysku operacyjnego więc i nie wpływają na ocenę efektywności managerów.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!