dpdpickup

Bezpieczeństwo żywności – trend czy konieczność?

Bezpieczeństwo żywności – trend czy konieczność

Bezpieczeństwo żywności to ogół warunków - które muszą być spełnione i działań - które muszą być podjęte, na wszystkich etapach produkcji i obrotu żywnością, w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Przemysł spożywczy to jedna z najistotniejszych i najprężniej rozwijająca się gałąź polskiej gospodarki o wysokiej globalnej konkurencyjności, której rozwój znacząco przyspieszyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.

W kwestii eksportu żywności, Polska od dawna jest jednym z liderów, który odnotował w roku 2021 wzrost w tym obszarze o 9%, a do krajów Unii Europejskiej aż o 11%. Ewoluuje i rozwija się również branża HoReCa, która wzrosty odnotowuje na obszarach min. rynku convenience, konceptów typu dark kitchen i cateringów dietetycznych.

Konsumpcja, czyli popyt na dobra i usługi finalne gospodarstw domowych, stanowi ponad 50% PKB Polski i jest istotnym jej elementem, a udział wydatków na żywność jest relatywnie wysoki.

To konsument poprzez oczekiwania względem produktów i zachowania konsumenckie kształtuje rynek i wpływa na zachowania producentów.

Aktualnie w związku z następstwami zmian klimatycznych i postpandemicznych, trwającej wojny na Ukrainie, rosnącej inflacji, jak również digitalizacji, zmiany stylu życia oraz naturalnej wymiany pokoleń, odnotowywane są globalne zmiany w świadomości i postawie konsumentów – głównie w aspekcie profilaktyki zdrowotnej i ekologii oraz świadomych wyborów.

Wzmacnia się trend zachowań żywieniowych ukierunkowanych na zdrową i zbilansowaną dietę, opartą o produkty dobrej jakości, nieprzetworzone, wolne od zanieczyszczeń, z coraz większym udziałem produktów roślinnych, a mniejszym produktów odzwierzęcych.

Największa ewolucja dotyczy rosnącej świadomości konsumentów w aspekcie marnowania żywności i jej strat w łańcuchu dostaw, zmian klimatycznych i wpływu przemysłu spożywczego na środowisko, gospodarki odpadami oraz zanieczyszczenia środowiska i powietrza.

Pamiętać należy, że konsument podejmując decyzję o wyborze i zakupie żywności ponosi wszelkie ryzyko konsekwencji zdrowotnych wynikających z jej spożycia.

Przemysł spożywczy oraz sektor HoReCa może wpływać bezpośrednio na zdrowie konsumentów, a przez wpływ na zwiększenie kosztów zdrowotnych również na interesy publiczne. Wzrost zaludnienia i rosnący popyt na żywność ma wpływ na uprzemysłowienie sektora spożywczego, a tym samym ciągłe zwiększanie skali jego wpływu na środowisko naturalne.

Rosnące stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze wpływające na klimat oraz ogromna ilość generowanych odpadów powoduje realne zagrożenie humanitarne, ekonomiczne i ekologiczne współczesnego świata.

Postępująca degradacja środowiska i zmiany klimatyczne stały się motorem zielonej transformacji jaką planuje i wdraża Unia Europejska, wraz z państwami członkowskimi, w ramach Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zielonego Ładu.

Wysoka jakość i bezpieczeństwo żywności oraz redukcja negatywnego wpływu na środowisko naturalne na każdym etapie jej produkcji „od pola do stołu”, powinno stać się priorytetem dla sektora spożywczego, rynku HoReCa, władzy ustawodawczej i instytucji państwowych sprawujących nad nimi kontrolę, a przede wszystkim nas samych – jako konsumentów – w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa oraz przyszłych pokoleń.

Artykuł opracowała 
Katarzyna Zajączkowska

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Słowa kluczowe
bezpieczeństwo żywności