Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w okresie epidemii

Wytyczne obowiązujące w epidemii w lokalach gastronomicznych

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 – AKTUALIZACJA. Aktualizacja z dnia 19 czerwca br. wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Zasady organizacji usług gastronomicznych reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz.1356)

Powinny też być stosowane Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla gastronomii - Aktualizacja z dnia 19 czerwca br. wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).

Wytyczne dotyczą zarówno organizacji usług gastronomicznych, obowiązków konsumentów, jak również procedur w przypadku wystąpienia podejrzenia zachorowania na koronawirusa.

Obowiązkiem klientów jest noszenie osłon ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje.

Również obsługa mająca kontakt z klientem powinna we właściwy sposób zasłaniać usta i nos.

Restaurator powinien także zapewnić zarówno klientom jak i obsłudze rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Konieczne jest też zapewnienie odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak pracownicy powinni mieć zapewnione środki ochrony osobistej (przede wszystkim osłona ust i nosa).

Niezbędna jest również dezynfekcja stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi przynajmniej raz na godzinę.

Konieczne jest utrzymanie wysokich standardów higienicznych przez lokal gastronomiczny. Zgodnie z ww. Wytycznymi wymagana jest m.in. każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Należy także dezynfekować powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci (z wyłączeniem podłogi) minimum co 15 minut. Rekomenduje się też zapewnienie, w miarę możliwości, stałego wietrzenia pomieszczeń restauracyjnych.

Istotne jest też usunięcie dodatków (np. cukier, sztućce, wazoniki, serwetniki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio do zamówienia przez obsługę.

Zgodnie z Wytycznymi GIS przestrzenie samoobsługowe (bary sałatkowe, stoliki z ciastami, tzw. „wiejskie stoły”, dozowniki do samodzielnego nalewania napojów, bufety, bary, bary kawowe, chłodnie z lodami, stoły z tzw. live cooking (gotowanie na żywo) są możliwe do organizacji pod warunkiem wyznaczenia osoby do obsługi tych miejsc. Tak więc klienci nie powinni sami nakładać sobie dań/potraw.

Dotyczy to również restauracji samoobsługowych, których zasady prowadzenia określa z § 7 ust. 6 ww. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r..

Wytyczne zawierające wszystkie zalecenia znajdziesz tutaj https://gis.gov.pl/bip list/przedmiot-dzialalnosci-i-kompetencje/wytyczne- przeciwepidemiczne-koronawirus-sars-cov-2/

 

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!