Rezystancyjne czujniki temperatury w branży spożywczej

Rezystancyjne czujniki temperatury w branży spożywczej

Rezystancyjne czujniki temperatury JUMO są stosowane w wielu branżach, w tym m.in. w sektorze spożywczym. Jakie są zasady działania tego typu czujników i dlaczego są tak popularne? O tym poniżej.

Jak działają rezystancyjne czujniki temperatury?

Działanie rezystancyjnych czujników temperatury jest ściśle związane ze zjawiskiem polegającym na tym, że w niektórych materiałach, np. metalach czy półprzewodnikach, wraz ze zmianą temperatury następuje zmiana wartości rezystancji. W najpopularniejszych czujnikach temperatury, oznaczanych jako Pt100, zależność przebiega następująco: wzrost temperatury powoduje wzrost oporu w elemencie pomiarowym, czyli w tym przypadku w sensorze platynowym (Pt). I analogicznie – im niższa temperatura, tym mniejszy opór. Mierząc zmianę oporu, możemy określić wartość zmiany temperatury. Jest to rzecz jasna daleko idące uproszczenie, tym niemniej dość dobrze określa podstawową zasadę działania rezystancyjnych czujników temperatury.

Co w przypadku rezystancyjnych czujników temperatury oznacza zapis „Pt100”?

„Pt” jest chemicznym symbolem platyny, jednego z najlepszych materiałów, z których wykonywane są sensory znajdujące się w czujnikach. W komercyjnym użyciu są również czujniki zawierające sensory wykonane m.in. z miedzi (Cu), niklu (Ni), a także niektórych półprzewodników, głównie tlenków metali.

Z kolei „100” oznacza nominalną wartość rezystancji sensora – tutaj 100 Ohm – w temperaturze 0°C. Istnieją również czujniki mające sensory o innej rezystancji, np. Pt500, Pt1000 czy Ni1000. W tych przypadkach nominalny opór w temperaturze 0°C wynosi odpowiednio 500 Ohm oraz 1000 Ohm. Generalnie im wyższa wartość nominalnego oporu, tym czujnik uznawany jest za dokładniejszy.

Na dokładność pomiaru wpływa również typ połączenia czujnika z modułem pomiarowym. Do standardowych zastosowań wystarczy połączenie dwuprzewodowe. W przemyśle używa się zazwyczaj połączenia dwu- lub trzyprzewodowego. Natomiast wszędzie tam, gdzie wymaga się ekstremalnej dokładności, na przykład w laboratoriach badawczych, stosowane są połączenia czteroprzewodowe.

rezystancyjne czujniki temperatury

Dlaczego rezystancyjne czujniki temperatury są tak popularne w branży spożywczej?

  • Rezystancyjne czujniki temperatury, jeżeli zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i w ściśle przestrzeganym reżimie technologicznym, są bardzo żywotne. Niestraszne im wysokie ciśnienie, niesprzyjające warunki chemiczne czy mocne wibracje.
  • Czujniki zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta spełniają wszelkie ewentualne wymogi dotyczące higieny. Do tego nawet stosunkowo proste modele są bardzo precyzyjne. W branży spożywczej jest to szczególnie ważna kwestia. Dokładne pomiary temperatury, na przykład w kadziach fermentacyjnych czy silosach zbożowych, mają ogromne znaczenie w związku z minimalizacją zagrożenia biologicznego, np. w postaci obecności pleśni. Poza tym ściśle określona temperatura może być jednym z najważniejszych czynników decydujących o powodzeniu danego procesu technologicznego.

Wysokiej jakości rezystancyjne czujniki temperatury, przeznaczone m.in. do stosowania w branży spożywczej, dostępne są w ofercie JUMO.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!