transport żywności kurierem

Łatwiej o bezzwrotną dotację z programu HoReCa

Dotacje dla programu HoReCa

18 lipca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) za pośrednictwem regionalnych operatorów rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji rozwojowych w przedsiębiorstwach z sektora hotelarsko-gastronomicznego z całej Polski. To już druga odsłona finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy (KPO) instrumentu, w ramach której znacząco złagodzono kryterium wejścia do programu.

Skorzystają MŚP z całej Polski

O dotację będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całego kraju, które prowadzą działalność w szeroko pojętej branży HoReCa, turystyki, kultury – w tym restauracje i placówki gastronomiczne, foodtruck’i czy firmy cateringowe. Aby być uprawnionym do otrzymania wsparcia, podmiot wnioskujący będzie musiał wykazać spadek obrotów w latach 2021-2020 lub 2020-2019 w wysokości co najmniej 30%, liczony rok do roku. Program z KPO dotyczy bowiem odbudowy polskiej gospodarki po kryzysie związanym z COVID-19.

Wprowadź nowe produkty lub usługi

Zgłaszany do dofinansowania projekt powinien dotyczyć dywersyfikacji i/lub rozszerzenia prowadzonej działalności, tj. „wejścia” w nowy segment w ramach sektora HoReCa lub wprowadzenia do oferty nowych produktów/usług. Przykłady takich działań to chociażby uruchomienie punktu gastronomicznego w ramach hotelu czy też rozszerzenie działania restauracji o usługi cateringowe. W tym celu przedsiębiorca będzie mógł otrzymać dofinansowanie do realizacji niezbędnych robót budowlanych, zakupu nowych maszyn i urządzeń. Uzupełniająco inwestycja może obejmować także montaż instalacji OZE, zakup systemów informatycznych czy usługi doradcze i szkoleniowe.

Szerszy dostęp do programu

W nowej edycji konkursu znacząco złagodzono podstawowe kryterium wejścia, które dotychczas bardzo ograniczało dostęp do instrumentu dla bardzo szerokiego grona potencjalnych beneficjentów. W zbliżającym się konkursie działalność związana z sektorem HoReCa definiowana stosownym kodem PKD może być dla Wnioskodawcy działalnością dodatkową, a nie jak w przypadku pierwszego naboru – obligatoryjnie podstawową (przeważającą). Dzięki tej zmianie znacznie większa liczba podmiotów będzie uprawniona do startu o unijne pieniądze.

540 tys. zł w zasięgu ręki   

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis. Dotowane będą inwestycje o wartości maksymalnie do 600 tys. zł netto, z udziałem wsparcia unijnego do poziomu nawet 90% (tj. można otrzymać do  540 tys. zł). Warto jednak podkreślić, że największą szansę na otrzymanie wnioskowanego wsparcia będą miały firmy, które dobrowolnie obniżą poziom dotacji z maksymalnego 90% na <70%.

Pozyskaj dofinansowanie z pomocą ekspertów z ECDF Dotacje

ECDF Dotacje od 2003 r. udziela przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia w procesie aplikowania o środki unijne. Pozyskaliśmy już ponad 1 800 dotacji na kwotę przekraczającą 3 miliardy zł.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcami, którzy ocenią szansę na pozyskanie dofinansowania. Konsultacja jest bezpłatna. 

Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia br., niemniej w przypadku dużego zainteresowania może zostać zamknięty wcześniej. Zainteresowani przedsiębiorcy powinni zatem rozpocząć intensywne prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej już teraz.

Artykuł sponsorowany