dpdpickup

Sanepid (Państwowa Inspekcja Sanitarna)

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy, z uwzględnieniem badań i pomiarów stężeń oraz natężeń czynników szkodliwych. Jest też organem właściwym do stwierdzania chorób zawodowych. Na czele PIS stoi Główny Inspektor Sanitarny podległy ministrowi zdrowia. Bezpośredni nadzór nad zakładami gastronomicznymi sprawują powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Podstawa prawną funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym jej uprawnień kontrolnych, jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Inspekcja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja sanitarna jako organ nadzoru w administracji publicznej ma możliwość ingerowania w działalność pod miotu nadzorowanego. Ma kompetencje pociągania do odpowiedzialności osób i nakazy wania usuwania uchybień w celu osiągnięcia właściwego stanu. Może nakładać kary za niestosowanie się do prawnie określonych norm oraz niewypełnianie wskazań. PIS jest powołana do realizacji zadań dotyczących zdrowia publicznego, głównie w formie sprawo wania nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska
 • higieny pracy w zakładach pracy
 • higieny radiacyjnej
 • higieny procesów nauczania i wychowania
 • higieny wypoczynku i rekreacji
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz po mieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega w szczególności na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych spowodowanych warunkami środowiska. Działania inspekcji sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego obejmują kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, szczególnie tych dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) sprawuje nadzór nad warunkami higieny pracy, z uwzględnieniem badań i pomiarów stężeń oraz natężeń czynników szkodliwych. Jest też organem właściwym do stwierdzania chorób zawodowych. Na czele PIS stoi Główny Inspektor Sanitarny podległy ministrowi zdrowia. Bezpośredni nadzór nad zakładami gastronomicznymi sprawują powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Podstawa prawną funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w tym jej uprawnień kontrolnych, jest Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (DzU z 2011 r. nr 212, poz. 1263 z późn. zm.).

Inspekcja podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Inspekcja sanitarna jako organ nadzoru w administracji publicznej ma możliwość ingerowania w działalność pod miotu nadzorowanego. Ma kompetencje pociągania do odpowiedzialności osób i nakazy wania usuwania uchybień w celu osiągnięcia właściwego stanu. Może nakładać kary za niestosowanie się do prawnie określonych norm oraz niewypełnianie wskazań. PIS jest powołana do realizacji zadań dotyczących zdrowia publicznego, głównie w formie sprawo wania nadzoru nad warunkami:

 • higieny środowiska
 • higieny pracy w zakładach pracy
 • higieny radiacyjnej
 • higieny procesów nauczania i wychowania
 • higieny wypoczynku i rekreacji
 • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
 • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz po mieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne – w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Wykonywanie powyższych zadań polega w szczególności na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych spowodowanych warunkami środowiska. Działania inspekcji sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego obejmują kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, szczególnie tych dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. 

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!