Płace w gastronomii

Płace w gastronomii czyli sposób wynagradzania pracownika. Najczęściej stosowane modele płacowe w gastronomii to:

Dla kierownictwa restauracji (kierownik, zastępca kierownika, szef bankietów, szef kuchni):

 • wynagrodzenie stałe miesięczne
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)

Dla personelu kuchni i obsługi lad serwisowych:

 • wynagrodzenie stałe miesięczne
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)
 • za dodatkową pracę (duże bankiety, cateringi), płacone „od dzieła” lub z opłaty za serwis bankietowy, dodawanej do ceny bankietu

Dla kelnerów i barmanów:

 • wynagrodzenie stałe miesięczne lub stawka godzinowa, (co przy legalnym zatrudnieniu pracownika oznacza mniej więcej to samo),
 • prowizja od sprzedaży indywidualnej, najczęściej pomiędzy 3 a 7%, może być łączona z wynagrodzeniem stałym
 • dodatkowa praca (duże bankiety, cateringi), płacona „od dzieła” lub z opłaty za serwis bankietowy, dodawanej do ceny bankietu (najczęściej około 10% do podziału)
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)

Wysokość wynagrodzenia dla kelnerów może być bardzo różna w zależności od tego, na jakie napiwki może liczyć kelner. Jeśli napiwków nie ma (np. śniadania hotelowe), otrzymuje większe wynagrodzenie, jeśli może spodziewać się bardzo wysokich napiwków – wynagrodzenia mogą być minimalne.

Jeśli głównym wynagrodzeniem kelnera jest prowizja od sprzedaży i napiwki, może on być niechętny do wykonywania prac porządkowych w restauracji (sprzątanie, porządkowanie sali, udział w czyszczeniu powierzchni wspólnych, itp.), które często są częścią jego obowiązków.

Korporacje gastronomiczne i duże firmy sieciowe zatrudniają specjalistów i wdrażają rozbudowane systemy płacowe w celu osiągnięcia maksymalnej motywacji i lojalności pracowników. W mniejszych firmach systemy płacowe dość często nie są odpowiednio zarządzane, co wpływa na wysoką rotację personelu, odchodzenie wartościowych pracowników i brak zaangażowania w pracę.

Należy pamiętać, że w małych firmach gastronomicznych, mówiąc o płacach, prawie zawsze podawane są kwoty netto (na rękę), a w korporacjach i firmach sieciowych najczęściej używa się wartości wynagrodzenia brutto.

Płace w gastronomii czyli sposób wynagradzania pracownika. Najczęściej stosowane modele płacowe w gastronomii to:

Dla kierownictwa restauracji (kierownik, zastępca kierownika, szef bankietów, szef kuchni):

 • wynagrodzenie stałe miesięczne
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)

Dla personelu kuchni i obsługi lad serwisowych:

 • wynagrodzenie stałe miesięczne
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)
 • za dodatkową pracę (duże bankiety, cateringi), płacone „od dzieła” lub z opłaty za serwis bankietowy, dodawanej do ceny bankietu

Dla kelnerów i barmanów:

 • wynagrodzenie stałe miesięczne lub stawka godzinowa, (co przy legalnym zatrudnieniu pracownika oznacza mniej więcej to samo),
 • prowizja od sprzedaży indywidualnej, najczęściej pomiędzy 3 a 7%, może być łączona z wynagrodzeniem stałym
 • dodatkowa praca (duże bankiety, cateringi), płacona „od dzieła” lub z opłaty za serwis bankietowy, dodawanej do ceny bankietu (najczęściej około 10% do podziału)
 • ewentualna premia miesięczna, najczęściej uznaniowa (bez ustalonego systemu premiowego)

Wysokość wynagrodzenia dla kelnerów może być bardzo różna w zależności od tego, na jakie napiwki może liczyć kelner. Jeśli napiwków nie ma (np. śniadania hotelowe), otrzymuje większe wynagrodzenie, jeśli może spodziewać się bardzo wysokich napiwków – wynagrodzenia mogą być minimalne.

Jeśli głównym wynagrodzeniem kelnera jest prowizja od sprzedaży i napiwki, może on być niechętny do wykonywania prac porządkowych w restauracji (sprzątanie, porządkowanie sali, udział w czyszczeniu powierzchni wspólnych, itp.), które często są częścią jego obowiązków.

Korporacje gastronomiczne i duże firmy sieciowe zatrudniają specjalistów i wdrażają rozbudowane systemy płacowe w celu osiągnięcia maksymalnej motywacji i lojalności pracowników. W mniejszych firmach systemy płacowe dość często nie są odpowiednio zarządzane, co wpływa na wysoką rotację personelu, odchodzenie wartościowych pracowników i brak zaangażowania w pracę.

Należy pamiętać, że w małych firmach gastronomicznych, mówiąc o płacach, prawie zawsze podawane są kwoty netto (na rękę), a w korporacjach i firmach sieciowych najczęściej używa się wartości wynagrodzenia brutto.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!