transport żywności kurierem

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Adres

ul.

Mickiewicza

9

/ 4

Warszawa

01-517

Województwo
mazowieckie

Pozostałe dane

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej.

Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko - gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Swoje cele osiąga poprzez delegowanie swoich przedstawicieli do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, działających przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP, w sprawach działalności gospodarczej, szczególnie branży hotelarsko-gastronomicznej.

Równolegle do działalności statutowej, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego:

Prowadzi działalność promocyjną na rzecz członków.

Rekomenduje obiekty hotelowe i firmy z nimi współpracujące.

Certyfikuje produkty i usługi dla hotelarstwa i gastronomii.

Rekomenduje firmy - dostawców HoReCa.

Obejmuje patronatem wszelkie inicjatywy, imprezy, targi promujące rozwój sektora hotelarsko-gastronomicznego.

Nawiązuje kontakty z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Przeciwdziała nieuczciwej konkurencji w sektorze hotelarsko-gastronomicznym.

Poprzez współpracę IGHP z instytucjami unijnymi (np. HOTREC) monitoruje prawo Unii Europejskiej i jego skutki dla branży hotelarskiej i gastronomicznej.

1 stycznia 2015 roku Izba stała się członkiem HOTREC - Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskim obszarze ekonomicznym.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!