transport żywności kurierem

Wyposażenie gastronomii - syndyk sprzeda

OGŁOSZENIE
O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości Maria Kosiarz-Szewczykowska osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej Konrada Kłoska (Kłosek) sygn. akt VIII GUp 363/21 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki ruchomości - 72 pozycje według numeru składnika masy upadłości - w załączeniu.

WARUNKI SPRZEDAŻY:
1. oferty pisemne wraz z podaniem ceny, pełnych danych nabywcy, numeru składnika masy upadłości i opisu ruchomości oraz oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta ze stanem faktycznym i prawnym ruchomości należy złożyć w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1 lub drogą mailową na adres: kancelaria12@op.pl;
2. nabywca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, w tym podatków i innych kosztów związanych ze sprzedażą;
3. cena zostanie uiszczona w całości w złotych polskich na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta niezwłocznie;
4. z przedmiotem sprzedaży zapoznać się można po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu: + 48 662 740 247. Osoby zainteresowane nabyciem uzyskają bliższe informacje co warunków i trybu sprzedaży w biurze syndyka w Częstochowie (42-200) przy ul. Dąbrowskiego 52/1 oraz pod nr telefonu + 48 604 499 528;
5. syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Zdjęcia poszczególnych ruchomości dostępne, po wysłaniu zapytania na adres syndyka: kancelaria12@op.pl lub pod numerem telefonu 604 -499 – 528 lub 536-844-507.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!