transport żywności kurierem

Syndyk sprzeda wyposażenie restauracji i stacji paliw

Syndycy Masy Upadłości ogłaszają wspólną sprzedaż w trybie z wolnej ręki ruchomości w postaci wyposażenia restauracji i stacji paliw, w tym m.in.:
- wyposażenie kuchni (kuchnie gazowe, piece, okapy, lodówki, zamrażarki, stoły nierdzewne, inne urządzenia kuchenne),
- umeblowanie sal restauracyjnych (zabudowa barowa, stoły, krzesła, pokrowce, oświetlenie),
- zastawa stołowa,
- urządzenia rtv i komputerowe,
- meble biurowe.
stanowiących wyposażenie Restauracji „Brylant” i stacji benzynowej położonej w miejscowości Bidziny 57A, 27-532 Wojciechowice oraz wyposażenia lokalu mieszkalnego położonego w Ożarowie
za łączną kwotę 80 096,55 zł przy czym:
Syndyk masy upadłości jednego ze współwłaścicieli oferuje do sprzedaży udział 1/2 ww. ruchomości za cenę 54 065,14 zł, a Syndyk masy upadłości drugiego ze współwłaścicieli oferuje do sprzedaży udział 1/2 ww. ruchomości za cenę 26 031,41 zł.
Oferty należy składać w terminie do dnia 23 maja 2024 roku odpowiednio do w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa oraz do Kancelarii Syndyka Justyny Skrzeszewskiej, ul. Warszawska 30/20, 25-312 Kielce.
Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Operat szacunkowy wraz z regulaminem sprzedaży ww. nieruchomości jest dostępny w Kancelarii Syndyka, bądź za pośrednictwem poczty e-mail na wniosek skierowany do Syndyka.
Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków sprzedaży są udostępniane za pośrednictwem telefonu lub poczty mailowej (kancelaria(at)saltarski.com). Wykaz ruchomości zostanie udostępniony po skontaktowaniu się z Syndykiem.
Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com w zakładce Przetargi. Bezpośredni link do ogłoszenia o sprzedaży poniżej.
https://saltarski.com/przetarg/udzial-w-wysokosci-1-2-czesci-w-prawie-w…
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyny.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!