transport żywności kurierem

Zrównoważony rozwój: fritz-kola skupia się na transparentności i współdziałaniu

Fritz-kola gastronomia

Warszawa, 6.06.2024 – fritz-kola publikuje nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju i ogłasza zmianę perspektywy: przede wszystkim, firma nie chce w swoim raporcie patrzeć wstecz, lecz do przodu. W tym celu fritz-kola koncentruje się na uczestnictwie w demokracji i po raz pierwszy pozwala swojej społeczności na wypowiedzenie się w sprawie przyszłego kierunku jej zaangażowania. Ambicja firmy jest jasna: producent rzemieślniczej koli z siedzibą w Hamburgu pracuje nad pierwszym raportem na temat demokratycznego, zrównoważonego rozwoju.

Zmiana perspektywy: współdecydowanie o przyszłych zobowiązaniach

Konsekwentna ochrona klimatu i otwarte, demokratyczne społeczeństwo mogą odnieść sukces tylko wtedy, gdy weźmie w nich udział jak największa liczba osób. Zrównoważony rozwój wymaga uczestnictwa, identyfikacji i wsparcia. Dlatego fritz-kola koncentruje się na demokratycznym udziale w zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i w ten sposób formułuje nowe podejście do raportowania na temat zrównoważonego rozwoju:

„Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju służy zwykle jako przegląd wcześniejszych wysiłków i dokonań. Dlatego staje się częścią przeszłości, jak tylko zostanie opublikowany. I raczej informuje niż angażuje. Chcemy, aby nasza społeczność miała coś do powiedzenia. Ponieważ zrównoważony rozwój potrzebuje wielu ludzi. Wiele osób wspiera nasze zaangażowanie, wnosi swoje pomysły i przyłącza się do nas, by wypowiadać się na rzecz dobra. W skrócie: zrównoważony rozwój wymaga demokracji” – wyjaśnia Mirco Wolf Wiegert, założyciel i dyrektor generalny fritz-kola.

Smaki fritz-kola

Fritz-kola wprawia Cię w nastrój: rozgrzewka przed wyborami europejskimi

Za pośrednictwem LinkedIn, społeczność może wybierać spośród czterech kategorii i wskazać w co fritz-kola powinna się jeszcze bardziej zaangażować w przyszłości:

  • Różnorodność i tolerancja: Zaangażowanie na rzecz otwartego, zróżnicowanego społeczeństwa;
  • Odpowiedzialna konsumpcja: Świadoma konsumpcja w małych butelkach;
  • Every Bottle Helps: Pomoc bezdomnym, wspieranie mikrodochodów;
  • Ochrona klimatu i środowiska: Zaangażowanie w szkło zwrotne, redukcję emisji CO2 i zrównoważony łańcuch dostaw.

Głosowanie trwa do 9 czerwca i stanowi rozgrzewkę przed wyborami europejskimi. fritz-kola zwraca także uwagę na znaczenie wyborów europejskich i motywuje ludzi do oddania głosu, by budować otwarte i demokratyczne społeczeństwo. Wyniki głosowania zostaną uwzględnione w zobowiązaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju i ogłoszone na LinkedIn oraz na stronie internetowej producenta przed dniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przypadającym 9 czerwca.

Zrównoważony rozwój fritz-kola

Zrównoważony rozwój wymaga prostego języka: złożone tematy przekazywane w prosty sposób

Fritz-kola publikuje raporty na temat swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój od 2020 r. Producent rzemieślniczej koli wraz ze swoim najbardziej kompaktowym raportem, odgrywa pionierską rolę w raportowaniu zrównoważonego rozwoju od 2022 r. i pokazuje branży, jak opanować balansowanie pomiędzy pogłębionym badaniem złożonych tematów i łatwym dostępem do informacji dla każdego. Na zaledwie 2 stronach formatu A2 firma wyjaśnia swoje zaangażowanie na rzecz otwartego i demokratycznego współistnienia, czystego środowiska oraz osób zmagających się z ubóstwem i bezdomnością.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!