transport żywności kurierem

Z okazji Dnia Środowiska Fundacja Lavazza, świętująca swoje 20-lecie

Lavazza gastronomia

5 czerwca, w Dzień Środowiska, Fundacja Lavazza przypomina, że ponowne zalesianie to niezwykle istotny temat, który wymaga pilnych działań, zwłaszcza ze strony podmiotów, które są blisko związane z kondycją naszej planety. Projekty z tego zakresu są realizowane obecnie przez Fundację m.in. na Kubie oraz w Peru.

Fundacja od lat pracuje nad poprawą wydajności produkcji i jakości kawy, promując przedsiębiorczość i wspierając dobrobyt społeczności producenckich poprzez międzynarodowe programy rozwojowe i szkoleniowe.

Wraz z Fundacją Lavazza intensyfikujemy projekty zalesiania, które mają pozytywny wpływ na ludzi i środowisko, – mówi Mario Cerutti, sekretarz Fundacji. Kawa jest produktem ziemi i podobnie jak ziemia jest zagrożona zmianami klimatycznymi. Co więcej, nie możemy zapominać, że uprawą kawy zajmują się miliony rolników w ponad 40 krajach: Fundacja Lavazza chce z nimi współpracować, aby łagodzić skutki zmian klimatycznych, promować dobre praktyki rolnicze i wspierać zrównoważony rozwój społeczny, – dodaje.

Wśród obecnych projektów dwa wyróżniają się wyjątkowo silnym zaangażowaniem w ochronę środowiska: Forest Guardians w Peru i BioCuba Cafè na Kubie.

Forest Guardians in Perù

W sercu amazońskiego lasu deszczowego Fundacja Lavazza jest zaangażowana w projekt mający na celu ochronę i zrównoważone zarządzanie terenem bogatym w orzech włoski, oraz wzmacnianie społeczności tubylczych. Program ponownego zalesiania realizowany we współpracy z CESVI, peruwiańskim Ministerstwem Środowiska i społecznościami lokalnymi, ma na celu promowanie ochrony dziedzictwa leśnego, skąd nazwa „strażnicy lasów”.

Orzech włoski to wiekowe drzewo, jedno z najwyższych w lesie, osiągające do 60 metrów wysokości.

Od 2020 r. posadzono ponad 5 200 drzew orzechowych, które stanowią niezwykle cenny zasób, ponieważ w ciągu swojego życia wychwytują około 64 000 kg CO2. Oprócz drzew orzechowych zasadzono ponad 15 000 drzew owocowych, aby zapewnić rdzennym społecznościom samowystarczalność i źródło dochodów.

700 hektarów lasów pierwotnych zostało do tej pory odzyskanych poprzez ponowne zalesienie, a warunki społeczno-ekonomiczne ponad 660 członków rdzennej ludności uległy poprawie.

Lavazza

BioCuba Café in Cuba

Program kubański narodził się w 2018 roku, kiedy Grupa Lavazza uruchomiła projekt zrównoważonego rozwoju za pośrednictwem Fundacji we współpracy z kubańskim Ministerstwem Rolnictwa, GAF (Grupo Empresarial Agroforestal), OXFAM i AICEC Torino (Agenzia di Interscambio Culturale ed Economico con Cuba).

Od tego czasu Fundacja współpracuje ze 170 rolnikami z obszarów Santiago i Granma, aby ożywić uprawę kawy, która została drastycznie ograniczona przez eksploatację i wylesianie pod koniec XIX i na początku XX wieku. Ponowne zalesianie ma przywrócić doskonałą jakość kubańskiej zielonej kawy, niegdyś niezwykle popularnej. Realizacja projektu przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych lokalnych społeczności produkujących kawę, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz osób młodych. Kuba zwiększyła swój obszar leśny z 13% w 1959 roku do 43% w 2022 roku, do czego przyczyniły się m.in. działania Fundacji Lavazza.

Pierwsza faza projektu (2018-2021) miała na celu wznowienie uprawy kawy w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i równości płci, natomiast druga (od 2022 r.) przywrócenie świetności kubańskiej kawy jako cennego lokalnego surowca poprzez realizację pięciu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego:

  • ochrona lasów i różnorodności biologicznej;
  • szkolenia w zakresie dobrych praktyk rolniczych (w tym certyfikacja ekologiczna);
  • poprawa jakości kawy;
  • wzmocnienie pozycji kobiet i osób młodych;
  • krótki łańcuch dostaw i łańcuch wartości – skupienie się na technologii blockchain.