Wymogi prawne dotyczące ogródka gastronomicznego

Wymogi prawne dotyczące ogródka gastronomicznego

Letni ogródek przy restauracji, barze, kawiarni jest niewątpliwym atutem takiego miejsca. Dla Klienta często nie ma nic przyjemniejszego niż łyk aromatycznej kawy w promieniach słońca lub pożywny lunch w cieniu parasoli. Jednak z perspektywy właściciela lokalu, nie warto bujać w obłokach! W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze aspekty prawne związane z ogródkami gastronomicznymi, w tym czy ogródek można rozstawić przed każdym lokalem, jakich formalności należy dopełnić i jakie grożą sankcje za ich brak.

Czy ogródek można rozstawić przed każdym lokalem?

Zasadniczo do rozstawienia ogródka wymagana jest odpowiednia przestrzeń. Niby banalne, ale bardzo ważne, gdyż od tego do kogo należy miejsce, na którym pojawi się ogródek związane są dalsze, konieczne czynności do podjęcia przez restauratora. Opcji jest kilka:

  1. teren należy do restauratora, jest częścią związaną z lokalem – korzystanie odbywa się bez ograniczeń;
  2. teren należy do osoby prywatnej, spółki, instytucji, innej niż właściciel restauracji- zajęcie tego terenu będzie się odbywało na podstawie odpowiedniej umowy (np. najmu).
  3. tren jest częścią ulicy lub chodnika – należy uzyskać zezwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego. Zarówno chodnik jak i ulica są uznawane za pas drogowy.

O ile sposoby z punktu 1 i 2 nie stwarzają wielu problemów, to uzyskanie zezwolenia na zajęcia pasa ruchu drogowego często napawa restauratorów strachem. Niepotrzebnie.

Jak uzyskać zezwolenie na zajęcia pasa ruchu drogowego, na którym zostanie rozstawiony ogródek?

Najczęściej ogródki są rozstawiane na drodze należącej do gminy. W związku z tym najlepiej odwiedzić stronę internetową albo lokal swojego urzędu miasta czy gminy. Tam warunki uzyskania ww. zezwolenia powinny być szczegółowo opisane. W tym miejscu warto wspomnieć, że w każdym mieście uzyskanie zezwolenie na zajęcia pasa ruchu drogowego pod ogródek może wyglądać nieco inaczej. Przykładowo warunki uzyskania zezwoleń w Warszawie są szczegółowo opisane przez Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy pod linkiem: https://zdm.waw.pl/sprawy/zezwolenia-i-identyfikatory/handel-i-gastronomia/

Niemniej wszędzie wymaga się kilku podstaw, w szczególności są to:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego – wniosek należy skierować do Urzędu Miasta, do odpowiedniego wydziału bądź jednostki. Wniosek powinien zawierać oznaczenie podmiotu występującego (imię i nazwisko lub nazwę, adres albo siedzibę), cel zajęcia pasa ruchu, lokalizację i powierzchnię, planowany okres zajęcia pasa ruchu.
  2. załączniki do powyższego wniosku – koniecznie uzupełnij wniosek o wymagane załączniki, mogą to być m.in.:

         a. plan sytuacyjny, czyli rysunek, na którym należy określić rozmiar ogródka, jego granice, powierzchnię. Musi być w odpowiedniej skali, np. 1:500, czy 1:1.000;

         b. projekt organizacji ruch, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;

        c. informację o tym czy w ogródku gastronomicznym będą usytuowane parasole lub markiza oraz czy na tych obiektach będą umieszczone reklamy.

Warto pamiętać, że powyższe wymogi są minimalne i najczęściej podstawowe, a każde miasto jest uprawnione do określenia własnych zasad prowadzenia ogródków gastronomicznych.

Korzystanie z pasa ruchu drogowego poprzez rozstawienie ogródka jest płatne za każdy dzień używania. Stawki są różne w zależności od miasta, a stawka maksymalna to 10 zł/m2 za każdy dzień zajęcia pasa ruchu. Należną opłatę organ określi w decyzji zezwalającej na rozstawienie ogródka. To właśnie w drodze decyzji administracyjnej organ wydaje pozwolenie na zajęcia pasa ruchu drogowego w celu rozstawienia ogródka.

Co dodatkowo ważne, to zezwolenie nie jest wydawane „od ręki”, zatem warto rozpocząć procedurę nieco wcześniej. Jeśli organ odmówi wydania decyzji zezwalającej, niezadowolony wnioskodawca ma prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w termie 14 dni od odebrania odmownej decyzji.

 Co grozi za samowolkę?

Rozstawienie ogródka bez wymaganego zezwolenia jest bardzo ryzykowne i obwarowane wysokimi karami pieniężnymi - wynoszą tyle, ile dziesięciokrotność standardowej opłaty w danym miejscu, a więc do 100 zł/m2 za każdy dzień bezprawnego zajęcia.

Rozstawienie ogródka gastronomicznego jest możliwe przed każdym lokalem, o ile jest na to przestrzeń. Od tego czyją własnością jest dany teren, zależą dalsze formalności. Jeśli ogródek będzie umieszczony na części chodnika lub drogi wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa ruchu drogowego, które jest wydawane na wniosek zainteresowanego w drodze decyzji administracyjnej.  Rozstawianie ogródka bez wymaganego zezwolenie jest zagrożone wysokimi sankcjami pieniężnymi.

Słowa kluczowe
ogródek zezwolenie otwarcie ogródka gastronomicznego
Autor tekstu
Weronika Pikusa

Weronika Pikusa - Aplikant adwokacki, Junior Associate w Kancelarii Adwokackiej SRDK Szymańczyk Roman Deresz
Weronika Pikusa odbywa obecnie trzeci rok aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa jednak już od kilku lat- zanim dołączyła do SRDK, pracowała w kilku warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się głównie w prawie nieruchomości i postępowaniach administracyjnych i to głównie w tym zakresie doradza klientom-zarówno biznesowym i indywidualnym, jednak jej pasją jest prawo Internetu, prawo social mediów, jest zainteresowana również prawem dla gastronomii i prawem pracy.