Jakie cechy powinna posiadać osoba do pracy w zawodzie kelnera

Jakie cechy powinna posiadać osoba do pracy w zawodzie kelnera

Uprzejmy i fachowy personel kelnerski to największy atut restauracji i jeden z naj­istotniejszych elementów gwarantujących jej sukces, Pracodawcy poszukują ludzi godnych zaufania, lojalnych, umiejących współdziałać w zespole, dobrze się prezentujących, zdrowych, odpowiednio wykwalifikowanych i jednocześnie sumiennych. Prezencja kelnera / kelnerki decyduje o pierwszym wrażeniu gości i w dużym stopniu wpływa na ich pozytywną opinię o lokalu. Goście odwiedza­jący restaurację oczekują od kelnera / kelnerki uprzejmej i fachowej obsługi, ale jednocześnie oceniają jego / jej wygląd zewnętrzny, postawę i zachowanie.

Osoba pracująca w zawodzie kelnera powinna odznaczać się pewnymi pre­dyspozycjami, wśród których najważniejsze są cechy osobowe, predyspozycje fizyczne oraz posiadane umiejętności.

Cechy osobowe

Na pierwszy plan wysuwają się te cechy, które sprzyjają rzetelnemu wykonywa­niu obowiązków zawodowych, oraz te, które ułatwiają kontakty interpersonalne. Należą do nich:

 • odpowiedzialność - wynika z wewnętrznej motywacji do pracy i opiera się na wewnętrznym przekonaniu, że każde powierzone zadanie należy wykonywać najlepiej jak się potrafi;
 • samorealizacja - polega na robieniu tego, co przynosi satysfakcję i do czego ma się predyspozycje;
 • chęć samodoskonalenia - świadome rozwijanie własnych możliwości i umie­jętności;
 • wytrwałość w dążeniu do sukcesów - polega na cierpliwym dążeniu do celu, metodą małych kroków; cecha ta wiąże się także z umiejętnym przyjmowa­niem porażek i wyciąganiem z nich wniosków;
 • umiejętność pracy w grupie - rzutuje na relacje ze współpracownikami i prze­łożonymi;
 • umiejętność przekonywania - bardzo ważna cecha, decyduje o skutecznym i profesjonalnym wpływaniu na decyzje gości w sprawie składanego zamó­wienia;
 • optymizm - postawa wyrażająca pozytywne nastawienie do siebie i do in­nych, pozwalająca łatwiej radzić sobie ze stresem w pracy;
 • poczucie humoru — niezmiernie przydatna cecha w zawodzie kelnera, ułatwia kontakty międzyludzkie, pozwala rozładowywać napięcia, pomaga wybrnąć z kłopotliwych sytuacji;
 • dbałość o wygląd — wygląd zewnętrzny kelnera / kelnerki rzutuje na opinię o restauracji, ponieważ jest on / ona tym pracownikiem, którego najczęściej widują goście;
 • kultura osobista — zespół cech, które gwarantują odpowiednie zachowanie kelnera / kelnerki bez względu na czas, miejsce i okoliczności;
 • uczciwość — cecha gwarantująca zachowanie norm moralnych w pracy zawodowej, przydatna we współpracy z zespołem pracowników, kierowni­ctwem i gośćmi.

Predyspozycje fizyczne

Wśród predyspozycji fizycznych największe znaczenie mają cechy związane ze specyfiką pracy kelnera, tzn, ciągłym kontaktem z ludźmi i pracą w ruchu.

Jakie cechy powinna posiadać osoba do pracy w zawodzie kelnera

Pożądane umiejętności

Ich posiadanie ułatwia wypełnianie obowiązków zawodowych.

Umiejętności

Charakterystyka i zastosowanie

Znajomość języków obcych

Kelner powinien swobodnie posługiwać się dwoma językami obcymi w stopniu przynajmniej podstawowym, tak aby bez problemu komunikować się z gośćmi obcojęzycznymi — a już na pewno powinien bez kłopotów umieć przedstawić ofertę restauracji (menu) w języku obcym.

Umiejętność obsługi komputera

Przydatna do obsługi, systemu komputerowego w restauracji (wprowadzanie zamówień, wystawianie rachunków itp.).

Wysokie kwalifikacje

Dobry kelner / kelnerka powinni perfekcyjnie opanować zasady obsługi i stosować je odpowiednio do sytuacji.

Doświadczenie zawodowe

Pożądane w wielu wypadkach, ale liczy się przede wszystkim dobre opanowanie metod obsługiwania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Słowa kluczowe
obsługa kelnerska obsługa kelnerska