• Doradztwo gastronomiczne

  • Sprawdź nasze usługi w gastronomii

    Usługi prawne w gastronomii

Jak zbudować zgrany zespół w restauracji

Jak zbudować zgrany zespół w restauracji

Dobre funkcjonowanie lokalu gastronomicznego to wynik pracy całego zespołu. Co trzeba jednak wyraźnie podkreślić − zespół to nie tylko grupa ludzi, którzy niezależnie od własnej woli zostali zdani na swoje towarzystwo. Co właściwie kryje się pod hasłem „zgrany zespół”?  Jakie warunki powinien spełniać i na jakich wartościach się koncentrować? Przede wszystkim warto się przyjrzeć tym czynnikom, które budują zespół i zagrożeniom, które mogą działać na naszych pracowników destrukcyjnie.

W kontekście pracy zespołowej trzeba wspomnieć o tzw. efekcie synergii, który oznacza, że wspólne działanie kilku czynników przynosi większy efekt niż suma działań tych czynników oddzielnie. To zasada, która przeczy podstawowej regule w matematyce, kiedy zamiast  1+1=2 otrzymujemy równanie 1+1>2.

Jakie warunki muszą być spełnione w zespole naszych pracowników, żeby zaobserwować działanie synergii?

  • uczciwy podział obowiązków dostosowany do umiejętności i predyspozycji  pracowników;
  • wspólny cel - nie wystarczy przekonanie, że jedynym celem jest odebranie pensji na koniec miesiąca; indywidualne premie mogą być uzależnione od wyniku pracy zespołowej, osiągnięcie celu sprzedaży całego lokalu; rozliczanie pracowników w tym samym stopniu z działań indywidualnych, co zespołowych;
  • jasno ustalona hierarchia - wyłonienie lidera / przełożonego pomimo zhierarchizowanej struktury każdy pracownik powinien mieć poczucie sprawiedliwego traktowania i bycia tak samo ważnym elementem mechanizmu, co pracownicy na wyższych szczeblach;
  • przekonanie o sensowności wspólnego działania - dobrze rozwinięty system motywacyjny.

W jaki sposób zbudować zgrany zespół?

Niewątpliwie każdemu pracownikowi zależy na pracy w przyjaznej atmosferze, wśród życzliwych sobie ludzi w poczuciu działania na rzecz zarówno indywidualnego, jak i wspólnego dobra. Jednak w rzeczywistości współpraca nie zawsze układa się tak kolorowo. Różnice charakterów, temperamentów, stylów pracy oraz inne czynniki mogą zburzyć nasz zespół. Dlatego oprócz dobrej woli samych pracowników ważne jest działanie menedżera i właściciela lokalu.

Pozytywna atmosfera

Pozytywna atmosfera to podstawa w pracy zespołowej. Dzięki niej pracownicy chętnie przychodzą do pracy i nie traktują jej jako przykry obowiązek. Aby zbudować taką atmosferę, ludzie powinni być dla siebie życzliwi, mili i wzajemnie sobie pomagać. Każdy z pracowników powinien mieć poczucie, że nawet w najtrudniejszy chwilach nie jest pozostawiony sam sobie, ale może liczyć na wsparcie grupy.

Zaufanie i wzajemne wsparcie

Zaufanie jest warunkiem koniecznym udanych i wartościowych relacji międzyludzkich. Stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania jest bardzo trudne i zazwyczaj kojarzy się z wieloletnią znajomością, wspólnotą doświadczeń i wystawianiem się na różne − niekiedy bardzo trudne − sytuacje życiowe. W pracy również takie momenty się pojawiają. Dlatego pracownicy każdego dnia mają okazję przekonać się o wzajemnej lojalności, prawdomówności i dotrzymywaniu danego słowa. Przykład idzie z góry, stąd tak ważna rola menedżera. Jeżeli on będzie z dystansem traktował swoich podwładnych i na każdego patrzył jak na potencjalnego kłamcę, nigdy nie zbuduje klimatu zaufania i pomocy. Rolą menedżera jest również konsekwentne działanie i odpowiedzialność za składane obietnice. Dotyczy to głównie deklaracji w kwestii premii, wypłat i systemu pracy. Nie liczmy na to, że pracownicy zapomną o naszych obietnicach albo nie potraktują ich poważnie. Najlepszym rozwiązaniem jest jasne ustalenie warunków i spisanie ich jako najbardziej wiarygodny dowód.

Poczucie wzajemnego zaufania buduje się najsilniej w momentach kryzysowych. Pracownicy powinni mieć pewność, że w chwili pojawienia się problemu, niezależnie czy w pracy czy w życiu prywatnym, będą mogli liczyć na wsparcie przełożonego i kolegów. Czasami to kwestia drobnych gestów − polecenie fachowca, pożyczenie niewielkiej sumy pieniędzy, pomoc w przeprowadzce. Oczywiście trzeba zachować proporcję, aby z czasem nie czuć się wykorzystywanym, kiedy nasza uprzejmość zacznie być nadużywana. Dla zachowania równowagi pamiętajmy o regule wzajemności.

Pasowanie na pracownika

Z psychologicznego punktu widzenia to, co jest nieosiągalne lub wymaga dużego nakładu pracy jest pociągające i bardziej pożądane. Dotyczy to również wchodzenia w nowe kręgi, stawanie się pełnoprawnym członkiem danej organizacji. Kto był harcerzem ten wie, jak ważnym momentem w życiu jest złożenie przyrzeczenia i przypięcie do munduru Krzyża Harcerskiego. Każde dziecko czeka na uroczyste pasowanie − dzień, w którym może nazwać się prawdziwym uczniem swojej szkoły. Zazwyczaj takie momenty przejścia wiążą się w z zachowaniem określonego rytuału, obecnością symboliki i podniosłym charakterem uroczystości.

W gastronomii również przeprowadza się pasowanie na kelnera. Oprócz wyróżnienia danego pracownika, jest to dobra okazja to wspólnego świętowania, integracji i zacieśniania więzi w mniej oficjalnej sytuacji.

Wspólnota doświadczeń i rytuałów

Czynnikiem silnie wiążącym zespół są wspólne rytuały − te codzienne i na specjalne okazje. Takim rytuałem może być picie porannej kawy, jedzenie posiłków, mniej oficjalne zebrania z przełożonym. Świętowanie niecodzienne, np. z okazji narodzi dziecka, ślubu, awansu, świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy lub urodzin pracownika. Przełożony może zadbać o wprowadzenie kalendarza urodzin, tak aby żaden z pracowników nie poczuł się zaniedbany. Oczywiście ważne, aby każdy pracownik zgodził się na ujawnienie daty swoich urodzin i bez poczucia przymusu przyniósł do pracy tort.

Najlepszą okazją do integracji jest celebrowanie wspólnych sukcesów − zwiększenie sprzedaży, rocznica otwarcia lokalu, rozbudowanie oferty czy utworzenie nowej filii.

Wspólne doświadczenia najlepiej zdobywa się na wyjazdach lub imprezach integracyjnych. Przy współpracy z firmą szkoleniową, która w profesjonalny sposób przeprowadzi np. grę terenową wymuszającą na naszych pracownikach wspólne działanie. Wspomnienia z takich wyjazdów są czynnikiem silnie spajającym nasz zespół.

Czynniki niszczące pracę zespołową

Trudno zarzucić pracownikom złą wolę i umyślne podburzanie zespołu. Dlaczego jednak zdarza się, że atmosfera w pracy staje się nie do wytrzymania, a pracownicy coraz mniej chętnie przychodzą do lokalu?

Negatywna postawa szefa

Jak juz wcześniej zostało wspomniane − przykład idzie z góry. Zatem jeżeli szef jest nieuprzejmy i arogancki wobec swoich pracowników, spada morale w zespole. Traktowanie pracowników z góry, stwarzanie atmosfery strachu, publiczne poniżanie to najczęstsze zarzuty wobec przełożonego. Powinien on szczególnie dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa. Jego ubiór, zachowanie, postawa stają się wzorem do naśladowania. Spóźnianie się, niedotrzymywanie danego słowa, malwersacje podatkowe, obmawianie innych pracowników będą na pewno zauważane przez innych.

Niekorzystnym zjawiskiem jest również nadmierne spoufalanie się z pracownikami i wchodzenie w zbyt bliskie relacje. Lepiej dla obu stron jest zachować określona granicę oraz zachowywać się stosownie do zajmowanej pozycji.

Tajne przez poufne

Zła komunikacja w pracy, słaby przepływ informacji, zatajanie lub przekazywanie wiadomości tylko wybranej grupie prowokują do tworzenia plotek, rozłamu grupy i powstania atmosfery niepewności. Pracownicy nie powinni potajemnie czy przez przypadek dowiadywać się o rzeczach, które ich bezpośrednio dotyczą. Dlatego warto wprowadzić regularne spotkania z całą grupą, a także dbać o dobre relację z każdym pracownikiem.

Niezgodność charakterów

W każdym zespole mogą się trafić skrajnie odmienne osobowości i temperamenty albo − co również bywa niebezpieczne − równie silne, uparte i zdeterminowane. Istotna rolą menedżera i pozostałych pracowników jest rozwiązywanie konfliktów i nauczenie się pracy w zróżnicowanym środowisku. W konfliktowej sytuacji szef może przeprowadzić rozmowę z każdym z pracowników z osobna lub zainicjować spotkanie i wystąpić w roli mediatora. Jeżeli te działania nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, trzeba spróbować rozdzielić pracowników na różne zmiany, zadania itp. Kiedy wszystkie wspomniane metody zawodzą, a pracownicy nie wykazują chęci współdziałania należy postawić im ultimatum − poprawa relacji lub zmiana pracy. Toksyczni pracownicy, malkontenci i „negatywni liderzy” mogą popsuć pracę zespołu, zniechęcić do działania i buntować przeciwko zarządowi. W skrajnych sytuacjach atmosfera może być na tyle zła, że nawet nasi goście będą w stanie do odczuć.

Oprócz silnych indywidualności w naszym zespole mogą pojawić się podgrupy. Z jednej strony to zjawisko całkiem naturalne, z drugiej jednak − również doprowadza to podziału grupy i dezorganizacji. W tej sytuacji mogą pomóc spotkania integracyjne lub powierzanie wspólnych zadań grupom, tak aby nauczyły się ze sobą współpracować bez niezdrowej rywalizacji.

Zgrany, dobrze funkcjonujący zespół stanowi wartość nie do przecenienia w każdej firmie, a szczególnie takiej, w której na co dzień pracuje się w bezpośrednim kontakcie z klientem, tak jak w gastronomii. Uchybienia na tym polu od razu rzucą się w oczy gościom i będą rzutować na ogólne wrażenia z wizyty w lokalu. Pamiętajmy, że ludzi dobiera się do pracy przede wszystkim na podstawie ich kompetencji, lecz także biorąc pod uwagę cechy charakteru. Dobry menedżer będzie więc komponował zespół tak, by można było stworzyć z niego dobrze funkcjonującą drużynę. Oczywiście nie dzieje się to samo, to do menedżera należy dbanie o morale zespołu i takie kierowanie jego pracami, by działanie zespołowe przyniosło efekt synergii, a co za tym idzie − korzystnie wpłynęło na działalność firmy.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
zarządzanie personelem personel kontrola personelu w gastronomii