transport żywności kurierem

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) jakie działania muszą być podjęte aby zapewnić bezpieczeństwo żywności i żywienia

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 9 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, GMP — w od­niesieniu do produkcji żywności — określa się jako działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności odbywała się w sposób za­pewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Do zagadnień, które leżą w obszarze GMP, można zaliczyć:

 • przyjęcie surowców i materiałów,
 • magazynowanie i postępowanie z surowcami,
 • procesy obróbki wstępnej,
 • procesy obróbki zasadniczej,
 • transport wewnętrzny,
 • magazynowanie wyrobów gotowych,
 • transport zewnętrzny i dystrybucję wyrobów.

Uzyskanie dobrej jakości potraw jest efektem prawidłowego prowadzenia procesów tech­nologicznych. Przez pojęcie dobrej jakości potrawy należy rozumieć posiłek, który spełnia oczekiwania gościa pod względem smaku, zapachu, barwy, konsystencji itp. (właściwości sensoryczne), pod względem wartości odżywczej oraz pod względem bezpieczeństwa.

Prowadzenie dokumentacji

Obie praktyki — GHP i GMP — należy wdrożyć, a także udokumentować ich funkcjono­wanie w zakładzie. Trzeba opracować księgę GMP / GHP, czyli zbiór dokumentów, który musi uwzględniać wszystkie czynności wykonywane w zakładzie.

Dokumentacja ta obejmuje:

 • procedury opisujące wykonywane czynności;
 • instrukcje, czyli szczegółowe sposoby wykonywania poszczególnych operacji;
 • raport, protokoły, zapisy dokumentujące wykonanie tych czynności.

Opracowanie i wdrożenie GMP / GHP poprzedzają prace związane z opracowaniem i wdrożeniem systemu HACCP w zakładzie.

GastroWiedza.pl prowadzi doradztwo w zakresie wdrażania systemów bezpieczeństwa żywności w sektorze gastronomicznym i przemyśle spożywczym.

W ramach wdrożenia systemu GHP/GMP  wykonujemy następujące zadania:

 • przeprowadzamy audyt zerowy  w lokalu mający na celu ocenę zakładu
 • tworzymy  księgę Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej (GHP i GMP) oraz wprowadzamy minimum sanitarne;
 • omawiamy przygotowane dokumenty i wyjaśniamy sposób prowadzenia niezbędnych zapisów.

W ramach wdrożenia systemu HACCP  (po GHP/GMP) dodatkowo wykonujemy następujące zadania:

 • opracowujemy pełną dokumentację  HACCP oraz wdrażamy system HACCP:  przeprowadzamy analizę zagrożeń, wyznaczamy krytyczne punkty kontroli CCP, określamy procedury, tworzymy księgę HACCP wraz z instrukcjami i formularzami;
 • omawiamy przygotowane dokumenty i wyjaśniamy sposób prowadzenia niezbędnych zapisów;
 • wystawiamy zaświadczenie o wdrożeniu Systemu HACCP.
 • pomagamy w uzyskaniu wszystkich zezwoleń, dokumentacji wraz z otrzymaniem pozytywnej decyzji sanepidu.

Nasi specjaliści posiadają certyfikaty ISO oraz  udokumentowane szkolenia z prawa żywnościowego, systemu HACCP zakończone państwowym egzaminem, co daje Państwu gwarancję najwyższej jakości wykonanych usług.

GASTROWIEDZA.PL – TO POMOC I DORADZTWO PRZY WDROŻENIU KAŻDEGO PROJEKTU GASTRONOMICZNEGO W ŻYCIE POPRZEZ ZAŁATWIENIE WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH ZEZWOLEŃ, UZGODNIEŃ CZY ODBIORÓW

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

E-mail:

biuro@gastrowiedza.pl

Tel. Biuro

+48 664 578 090

 

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
GHP, GMP HACCP