transport żywności kurierem

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu gastronomicznym

Zabranie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Niestety zezwolenie na sprzedaż alkoholu nie jest wydawane na „zawsze” – może zostać cofnięte. W związku z tym warto wiedzieć, kiedy organu władzy cofają takie pozwolenie, czy można je przywrócić i co się dzieje z niesprzedanymi butelkami. 

Kiedy może zostać cofnięte zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest tajemnicą, nawet organ wydający decyzję o zezwoleniu na sprzedaż alkoholu powinien pouczyć wnioskodawcę o warunkach prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz o tym, w jakich sytuacjach zezwolenie może zostanie cofnięte.

Jednak przechodząc do konkretów, zezwolenie na sprzedaż alkoholu organ, który wydał takie zezwolenie cofa w przypadku:

 1. nieprzestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
  a. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
  b. sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów m.in. o złamanie zakazu sprzedaży i podawania alkoholu podczas masowych zgromadzeń lub w środkach i obiektach transportu publicznego;
 2. nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego;
 4. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł;
 5. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych
 6. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie;
 7. orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu skutkuje przede wszystkim utratą możliwości sprzedaży alkoholu. Warto przy tym pamiętać, że nie jest to sytuacja bez wyjścia! Organ cofa zezwolenie na sprzedaż alkoholu w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia odebrania takiego cofnięcia. Niestety nie istnieje idealny plan na wzruszenie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu i każda sytuacja wymaga indywidualnej i konkretnej analizy poszczególnej sprawy. Wobec tego najlepiej skonsultować się z prawnikiem i oddać sprawę w ręce profesjonalistów, którzy ocenią szanse i opracują stosowne odwołanie.

Trzy lata przerwy

Warto również wiedzieć, że po cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z ponownym wnioskiem można wystąpić nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.  Przepisy nie przewidują żadnej możliwości skrócenia tego terminu.

Wyprzedaż alkoholu po cofnięciu zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W przypadku decyzji o cofnięciu pozwolenia na sprzedaż alkoholu nie jest możliwe dalsze sprzedawanie alkoholu, nawet jego wyprzedaż. Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest rodzajem sankcji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, która wymierzana jest automatycznie w związku z cofnięciem zezwolenia. Odmienna regulacja w tym zakresie dotyczy sytuacji, gdy zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasło (a nie zostało cofnięte) np. w przypadku upływu terminu ważności zezwolenia lub likwidacji punktu sprzedaży. Natomiast w przypadku cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jego dalsza sprzedaż jest zabroniona.

Alkohol można ponownie sprzedawać po uchyleniu decyzji cofającej zezwolenie na sprzedaż alkoholu lub jeśli na nowo uzyskamy zezwolenie w tym zakresie.

Wbrew oczekiwaniom przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu nie jest bezterminowe. Co ważne, zezwolenie na sprzedaż alkoholu może zostać cofnięte z powodu nieprzestrzegania zasad i zakazów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, m.in. cofane jest w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym.

Cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu jest niejako sankcją za nieprzestrzeganie przepisów ustawy, która wymierzana jest automatycznie w związku z cofnięciem zezwolenia. W takiej sytuacji niedozwolona jest dalsza sprzedaż lub wyprzedaż pozostałego alkoholu. Trzeba pamiętać również, że o ponowne zezwolenie na sprzedaż alkoholu można się starać po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. 

 

Słowa kluczowe
koncesja na alkohol dokumenty koncesja na alkohol koncesja na sprzedaż alkoholu w gastronomii cofnięcie koncesji
Autor tekstu
Weronika Pikusa

Weronika Pikusa - Aplikant adwokacki, Junior Associate w Kancelarii Adwokackiej SRDK Szymańczyk Roman Deresz
Weronika Pikusa odbywa obecnie trzeci rok aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywa jednak już od kilku lat- zanim dołączyła do SRDK, pracowała w kilku warszawskich kancelariach prawnych. Specjalizuje się głównie w prawie nieruchomości i postępowaniach administracyjnych i to głównie w tym zakresie doradza klientom-zarówno biznesowym i indywidualnym, jednak jej pasją jest prawo Internetu, prawo social mediów, jest zainteresowana również prawem dla gastronomii i prawem pracy.