Catering jako forma usługi w gastronomii

Catering jako forma usługi w gastronomii

Catering jest jedną z form działalności usługowej gastronomii. Coraz częściej jest to usługa oferowana przez hotele i stanowi ważne zadanie dla gastronomii hotelowej. Słowo catering pochodzi od angielskiego wyrazu cater, co oznacza „dostarczać”, „zaopatrywać w żywność”, „zatroszczyć się o kogoś”, „zaspokoić jego potrzeby” – jest to więc kompleksowa działalność w zakresie organizacji i obsługi zbiorowego żywienia. 

Catering można podzielić na:

  • catering socjalny,
  • catering komercyjny.

Catering socjalny
Rosnące zapotrzebowanie na szeroko rozumiane usługi żywieniowe sprawia, że współczesny catering obejmuje kompleksową działalność w dziedzinie organizowania (od projektu technologicznego do usługi finalnej), i świadczenia usług żywienia zbiorowego, a także zarządzania nimi. W zakresie działalności cateringu socjalnego znajduje się prowadzenie stołówek, bufetów, kantyn pracowniczych, a także świadczenie usług żywieniowych w szpitalach, szkołach, punktach opieki.

Catering komercyjny
Dotyczy organizowania i obsługi między innymi bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji. Firmy zajmujące się cateringiem nie tylko przygotowują i dostarczają posiłki zgodnie z zamówieniem zgłoszonym przez klienta, lecz także zapewniają obsługę kelnerską. Usługa obejmuje także sprawy związane z wyborem miejsca i wystrojem sali, transportem gości, wyborem programu artystycznego itp. Gotowość do spełniania życzeń gości wymaga dużej elastyczności w działaniu oraz doskonałej koordynacji prac obsługi i zaplecza kuchennego. Scenariusz przyjęcia musi być starannie przemyślany, a dekoracje, kwiaty, muzyka, oświetlenie - odpowiednio dobrane.

Do prowadzenia działalności cateringowej niezbędne jest wyposażenie umożliwiające:

  • wyprodukowanie bądź restytucję potraw (wydajne urządzenia technologiczne),
  • transport potraw (pojemniki termoizolacyjne na żywność i płyny, wózki bemarowe),
  • serwowanie potraw (zastawa, szkło, naczynia platerowe, bemary, tace, etażerki do ciast i owoców, Wózki do flambirowania),
  • obsługę przyjęcia (stoły i krzesła, bielizna stołowa, dekoracje, namioty, przenośne toalety, popielniczki i kosze stojące).

Catering można podzielić również na:

  • catering wewnętrzny,
  • catering zewnętrzny.

Z tego podziału wynika, że cała działalność gastronomii hotelowej związana z obsługą bankietów, imprez okolicznościowych, konferencji, zjazdów, seminariów w obiekcie hotelowym to catering wewnętrzny.
Coraz częściej obok dużych hoteli buduje się centra konferencyjne, połączone łącznikami z głównym budynkiem hotelu. W centrach znajdują się wielofunkcyjne sale z kompleksowym wyposażeniem, własną kuchnią i zapleczem gastronomicznym. Często centra zatrudniają własny personel. Cała działalność gastronomii nastawiona na obsługiwanie imprez poza hotelem to catering zewnętrzny.

Catering to forma działalności gastronomicznej, która pozwala na budowanie pozytywnego wizerunku hotelu, jeśli zostaną spełnione rygorystyczne warunki stawiane usługom gastronomicznym tego rodzaju. Chodzi przede wszystkim o sprawną organizację, nienaganną obsługę kelnerską i wykwintne menu. W tym wypadku sukces zależy od współpracy wszystkich komórek odpowiedzialnych za catering

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Słowa kluczowe
catering jakość usług