transport żywności kurierem

Dział magazynowy w gastronomii

Dział magazynowy w gastronomii

Dział magazynowy w gastronomii służy do przyjmowania dostaw i przechowywania różnych towarów,a także do ekspedycji odpadów i opakowań zwrotnych.

Miejscem, w którym odbywa się przyjmowanie dostaw towarów, odbywa się ich ocena (ilościowa i jakościowa) pod kątem zgodności z zamówieniem oraz selekcja, jest przedmagazyn. (Szczegółowa kontrola dostaw obejmuje takie czynniki, jak: warunki transportu, cechy sensoryczne, stan opakowań zbiorczych i jednostkowych, prawidłowość dokumentacji). 

Wielkość i rodzaj magazynów wydzielonych w zakładzie gastronomicznym zależą przede wszystkim od jego typu, stosowanej technologii i wykorzystywanych surowców. 

Magazyny w zakładach/lokalach gastronomicznych można podzielić na dwie grupy:

1. Magazyny żywnościowe - przeznaczone do przechowywania surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, półproduktów niezbędnych do przeprowadzenia procesu technologicznego oraz wyrobów gotowych.

Magazyny żywnościowe

2. Magazyny nieżywnościowe - gromadzące wszelkie produkty niebędące żywnością, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania zakładu/lokalu (opakowania zwrotne, środki czystości, zapasy bielizny stołowej itp.), oraz odpady.

Magazyny nieżywnościowe

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Słowa kluczowe
gospodarka magazynowa zarządzanie magazynem projekty technologii