Zysk

Jak w wielu branżach, tak i w gastronomii, jest dużo fachowego słownictwa i specyficznych zwrotów. Jeśli się w tym gubisz, sprawdź Słownik gastronomiczny. Dzięki niemu nie poczujesz się obco, zgłębiając wiedzę gastronomiczną.

Zysk = Przychód – Koszty firmy, przedsiębiorstwa.W księgowości jak i w komunikacji mniej formalnej funkcjonuje kilka rodzajów zysku. Pojęcie „zysk” jest określeniem ogólnym dla każdego z nich. Należy więc mieć na uwadze, iż można się źle zrozumieć używając tego określenia w bezpośredniej komunikacji.

Podstawowe rodzaje zysku:

  • Zysk ze sprzedaży brutto  to przychód pomniejszony o bezpośrednie koszty wytworzeni sprzedaży (w gastronomii możemy za takie uznać koszty surowcowe). Zysk brutto ze sprzedaży ma więc wystarczyć na pokrycie pozostałych kosztów (operacyjnych, personalnych), zobowiązań podatkowych, kosztów finansowania.

Ten rodzaj zysku pozwala na ocenę poziomu rentowności produktu czy usługi.

  •  Zysk operacyjny (w księgowości EBIT) – to przychód pomniejszony o koszty surowcowe, operacyjne, personalne i o odpisy amortyzacyjne.

Ten rodzaj zysku obrazuje nam zysk wygenerowany z podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Decyduje o kondycji firmy, ponieważ uwzględnia wszystkie podstawowe koszty w gastronomii (ten sam rodzaj zysku ale przed potrąceniem amortyzacji nazywany jest EBITA)

  • Zysk netto – najbardziej „księgowe” ujęcie zysku. Stanowi go bowiem wartość obliczona przez odjęcie od przychodu całkowitego wszelkich kosztów oraz kwotę należnego podatku.

W gastronomii – do oceny kondycji i efektywności funkcjonowania biznesu – wiele firm wybiera analizy w postaci zysku operacyjnego (typu EBITA).

Zysk = Przychód – Koszty firmy, przedsiębiorstwa.W księgowości jak i w komunikacji mniej formalnej funkcjonuje kilka rodzajów zysku. Pojęcie „zysk” jest określeniem ogólnym dla każdego z nich. Należy więc mieć na uwadze, iż można się źle zrozumieć używając tego określenia w bezpośredniej komunikacji.

Podstawowe rodzaje zysku:

  • Zysk ze sprzedaży brutto  to przychód pomniejszony o bezpośrednie koszty wytworzeni sprzedaży (w gastronomii możemy za takie uznać koszty surowcowe). Zysk brutto ze sprzedaży ma więc wystarczyć na pokrycie pozostałych kosztów (operacyjnych, personalnych), zobowiązań podatkowych, kosztów finansowania.

Ten rodzaj zysku pozwala na ocenę poziomu rentowności produktu czy usługi.

  •  Zysk operacyjny (w księgowości EBIT) – to przychód pomniejszony o koszty surowcowe, operacyjne, personalne i o odpisy amortyzacyjne.

Ten rodzaj zysku obrazuje nam zysk wygenerowany z podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Decyduje o kondycji firmy, ponieważ uwzględnia wszystkie podstawowe koszty w gastronomii (ten sam rodzaj zysku ale przed potrąceniem amortyzacji nazywany jest EBITA)

  • Zysk netto – najbardziej „księgowe” ujęcie zysku. Stanowi go bowiem wartość obliczona przez odjęcie od przychodu całkowitego wszelkich kosztów oraz kwotę należnego podatku.

W gastronomii – do oceny kondycji i efektywności funkcjonowania biznesu – wiele firm wybiera analizy w postaci zysku operacyjnego (typu EBITA).

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!