dpdpickup

Straty znane

Straty znane oznaczają straty, z których zdajemy sobie sprawę. Takie straty należy skrupulatnie notować w celu efektywnego zarządzania gospodarką magazynową w celu kontrolowania kosztów oraz ograniczaniu ich na przyszłość.
Do przykładów strat znanych zalicza się zmarnowanie surowców np. poprzez przekroczenie terminu ważności żywności, zniszczenie sprzętu, błędy ludzkie, np. złożenia nieprawidłowego zamówienia oraz inne sytuacje tego rodzaju. Straty znane powinny być spisywane w przeznaczonym do tego formularzu strat. Na koniec miesiąca liczba strat i ich wartość powinny być dodawane do zużycia surowca, wynikającego ze spisu inwentarzowego. Pomaga to w określeniu realnej wielkości strat nieznanych, a tym samym w lepszym zarządzaniu gospodarką magazynową.

Straty znane oznaczają straty, z których zdajemy sobie sprawę. Takie straty należy skrupulatnie notować w celu efektywnego zarządzania gospodarką magazynową w celu kontrolowania kosztów oraz ograniczaniu ich na przyszłość.
Do przykładów strat znanych zalicza się zmarnowanie surowców np. poprzez przekroczenie terminu ważności żywności, zniszczenie sprzętu, błędy ludzkie, np. złożenia nieprawidłowego zamówienia oraz inne sytuacje tego rodzaju. Straty znane powinny być spisywane w przeznaczonym do tego formularzu strat. Na koniec miesiąca liczba strat i ich wartość powinny być dodawane do zużycia surowca, wynikającego ze spisu inwentarzowego. Pomaga to w określeniu realnej wielkości strat nieznanych, a tym samym w lepszym zarządzaniu gospodarką magazynową.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!