Płynność finansowa w gastronomii

Jak w wielu branżach, tak i w gastronomii, jest dużo fachowego słownictwa i specyficznych zwrotów. Jeśli się w tym gubisz, sprawdź Słownik gastronomiczny. Dzięki niemu nie poczujesz się obco, zgłębiając wiedzę gastronomiczną.

Pojęcie określające zdolność firmy do regulowanie zobowiązań. Mowa tu nie tylko o zadłużeniu wynikającym z ewentualnie zaciągniętych przez firmę pożyczek czy kredytów, ale i o płatnościach u dostawców, wypłacie wynagrodzeń, zapłacie podatków itp.

Analiza płynności finansowej ma duże znaczenie w małych firmach (jak w przypadku większości firm gastronomicznych), które często borykają się z brakiem gotówki na pokrycie bieżących zobowiązań.

Oceny płynności w gastronomii (małej) dokonuje się bardzo często „na wyczucie”. Nie jest to najlepszy pomysł na tego typu analizy. W sposób bardziej rzetelny można jej dokonać za pomocą wskaźników płynności. Oto kilka z nich:

  • Wskaźnik płynności bieżącej = GOTÓWKA + NALEŻNOŚCI+ ZAPASY (AKTYWA BIEŻĄCE) /ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (NIE PRZEKRACZAJĄCE 12 M-CY)

W gastronomii poziom należności przeważnie jest nikły, ponieważ kasujemy swoich gości w momencie sprzedaży. Więc poziom gotówki oraz zapasów (stanów magazynowych) ma znaczący wpływ na określenie płynności finansowej firmy.

  • Wskaźnik szybkiej płynności  = GOTÓWKA + NALEŻNOŚCI (UWZGL.  TO CO NAJBARDZIEJ PŁYNNE) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (NIE PRZEKRACZAJĄCE 12 M-CY)

Ten wskaźnik daje nam informację jak szybko jesteśmy w stanie spłacić swoje zobowiązania bez oczekiwania na przekształcenie zapasów w gotowe produkty.

Pojęcie określające zdolność firmy do regulowanie zobowiązań. Mowa tu nie tylko o zadłużeniu wynikającym z ewentualnie zaciągniętych przez firmę pożyczek czy kredytów, ale i o płatnościach u dostawców, wypłacie wynagrodzeń, zapłacie podatków itp.

Analiza płynności finansowej ma duże znaczenie w małych firmach (jak w przypadku większości firm gastronomicznych), które często borykają się z brakiem gotówki na pokrycie bieżących zobowiązań.

Oceny płynności w gastronomii (małej) dokonuje się bardzo często „na wyczucie”. Nie jest to najlepszy pomysł na tego typu analizy. W sposób bardziej rzetelny można jej dokonać za pomocą wskaźników płynności. Oto kilka z nich:

  • Wskaźnik płynności bieżącej = GOTÓWKA + NALEŻNOŚCI+ ZAPASY (AKTYWA BIEŻĄCE) /ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (NIE PRZEKRACZAJĄCE 12 M-CY)

W gastronomii poziom należności przeważnie jest nikły, ponieważ kasujemy swoich gości w momencie sprzedaży. Więc poziom gotówki oraz zapasów (stanów magazynowych) ma znaczący wpływ na określenie płynności finansowej firmy.

  • Wskaźnik szybkiej płynności  = GOTÓWKA + NALEŻNOŚCI (UWZGL.  TO CO NAJBARDZIEJ PŁYNNE) ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (NIE PRZEKRACZAJĄCE 12 M-CY)

Ten wskaźnik daje nam informację jak szybko jesteśmy w stanie spłacić swoje zobowiązania bez oczekiwania na przekształcenie zapasów w gotowe produkty.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!