transport żywności kurierem

Gospodarka magazynowa

Proces w controllingu obejmujący swym zakresem rozliczanie zużycia surowców na podstawie receptur i tym samym kontrola stanów magazynowych.

Najczęściej wykonywana przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych dla gastronomii. Jest możliwość rozliczania gospodarki magazynowej „ręcznie”, w zeszycie lub przy pomocy excel’a – jednak byłoby to zadanie nie lada karkołomne.

 

Zadaniem programów do gospodarki magazynowej  jest  porównanie tego, co faktycznie zużyliśmy (co ubyło z magazynu i stanowisk roboczych) z tym co „powinno” ubyć na podstawie receptur (sprzedając każde danie czy napój następuje rozchód ze stanów składników wg zdefiniowanych wcześniej w systemie receptur).  Receptury przypisane w systemie poszczególnym artykułom, które sprzedajemy są więc w tej metodzie punktem odniesienia, do którego porównujemy rzeczywiste zużycie surowców.

 

Punktem wyjścia do prowadzenia gospodarki magazynowej jest konieczność , aby każde danie i każdy sprzedawany napój powinien mieć zdefiniowaną w systemie komputerowym recepturę, czyli  specyfikację  surowców, które stanowią składnik sprzedawanego artykułu (dania, napoju, deseru itd.).

Uwaga:
Czynność precyzyjnego określenia receptury okazuje się trudna w przypadku niektórych surowców i ma to swoje konsekwencje w precyzji samych wyników.

Na czym więc polega sama metoda liczenia programu do gospodarki magazynowej? Polega na porównaniu stanów końcowych : rzeczywistych z teoretycznymi (obliczonymi w systemie na podstawie receptur),gdzie:

  • stan końcowy rzeczywisty - obliczmy poprzez spisy inwentarzowe
  • stan końcowy teoretyczny – system komputerowy oblicz wg wzoru: 

    STAN KOŃCOWY  =    STAN POCZĄTKOWY + DOSTAWY - ZUŻYCIE

 

Powstałe rozbieżności między stanem końcowym (czyli de facto zużyciem) rzeczywistym i teoretycznym jest przedmiotem oceny w tego typu controllingu.

Proces w controllingu obejmujący swym zakresem rozliczanie zużycia surowców na podstawie receptur i tym samym kontrola stanów magazynowych.

Najczęściej wykonywana przy pomocy specjalistycznych programów komputerowych dla gastronomii. Jest możliwość rozliczania gospodarki magazynowej „ręcznie”, w zeszycie lub przy pomocy excel’a – jednak byłoby to zadanie nie lada karkołomne.

 

Zadaniem programów do gospodarki magazynowej  jest  porównanie tego, co faktycznie zużyliśmy (co ubyło z magazynu i stanowisk roboczych) z tym co „powinno” ubyć na podstawie receptur (sprzedając każde danie czy napój następuje rozchód ze stanów składników wg zdefiniowanych wcześniej w systemie receptur).  Receptury przypisane w systemie poszczególnym artykułom, które sprzedajemy są więc w tej metodzie punktem odniesienia, do którego porównujemy rzeczywiste zużycie surowców.

 

Punktem wyjścia do prowadzenia gospodarki magazynowej jest konieczność , aby każde danie i każdy sprzedawany napój powinien mieć zdefiniowaną w systemie komputerowym recepturę, czyli  specyfikację  surowców, które stanowią składnik sprzedawanego artykułu (dania, napoju, deseru itd.).

Uwaga:
Czynność precyzyjnego określenia receptury okazuje się trudna w przypadku niektórych surowców i ma to swoje konsekwencje w precyzji samych wyników.

Na czym więc polega sama metoda liczenia programu do gospodarki magazynowej? Polega na porównaniu stanów końcowych : rzeczywistych z teoretycznymi (obliczonymi w systemie na podstawie receptur),gdzie:

  • stan końcowy rzeczywisty - obliczmy poprzez spisy inwentarzowe
  • stan końcowy teoretyczny – system komputerowy oblicz wg wzoru: 

    STAN KOŃCOWY  =    STAN POCZĄTKOWY + DOSTAWY - ZUŻYCIE

 

Powstałe rozbieżności między stanem końcowym (czyli de facto zużyciem) rzeczywistym i teoretycznym jest przedmiotem oceny w tego typu controllingu.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!