Ebita

Jak w wielu branżach, tak i w gastronomii, jest dużo fachowego słownictwa i specyficznych zwrotów. Jeśli się w tym gubisz, sprawdź Słownik gastronomiczny. Dzięki niemu nie poczujesz się obco, zgłębiając wiedzę gastronomiczną.

To księgowe określenie jednego z rodzajów zysku przedsiębiorstwa.

Wiedząc, że ZYSK = PRZYCHÓD- KOSZTY , EBITA możemy określić jako zyskprzed potrąceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz podatków i amortyzacji (z ang. Earnings before Interest, Taxes and Amortization).

Innymi słowy jest to przychód przedsiębiorstwa pomniejszony o:

  • Bezpośrednie koszty wytworzenia sprzedaży (w gastronomii: koszt surowca)
  • Koszty operacyjne (media, transport, środki operacyjne, środki czystości, opakowania, telefony itd.)
  • Koszty personalne

W księgowości i analizach finansowych funkcjonuje kilka rodzajów zysku przedsiębiorstwa.  W gastronomii jednak ten rodzaj zysku (EBITA) jest szczególnie cenną informacją dla zarządzających biznesem gastronomicznym.  Pomija on bowiem koszty, które nie są ściśle związane z działalnością operacyjna lokalu gastronomicznego (wytwarzanie i sprzedaż dań). Jest więc dobrym miernikiem kondycji finansowej gastronomii.

To księgowe określenie jednego z rodzajów zysku przedsiębiorstwa.

Wiedząc, że ZYSK = PRZYCHÓD- KOSZTY , EBITA możemy określić jako zyskprzed potrąceniem odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz podatków i amortyzacji (z ang. Earnings before Interest, Taxes and Amortization).

Innymi słowy jest to przychód przedsiębiorstwa pomniejszony o:

  • Bezpośrednie koszty wytworzenia sprzedaży (w gastronomii: koszt surowca)
  • Koszty operacyjne (media, transport, środki operacyjne, środki czystości, opakowania, telefony itd.)
  • Koszty personalne

W księgowości i analizach finansowych funkcjonuje kilka rodzajów zysku przedsiębiorstwa.  W gastronomii jednak ten rodzaj zysku (EBITA) jest szczególnie cenną informacją dla zarządzających biznesem gastronomicznym.  Pomija on bowiem koszty, które nie są ściśle związane z działalnością operacyjna lokalu gastronomicznego (wytwarzanie i sprzedaż dań). Jest więc dobrym miernikiem kondycji finansowej gastronomii.

Spodobał Ci się nasz wpis? Podziel się nim ze znajomymi!