Poprawny projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego

Poprawny projekt technologiczny zaplecza gastronomicznego

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest projekt technologii zaplecza gastronomicznego,
  • jakie elementy powinien zawierać,
  • jakie korzyści z niego wynikają.

Gość lokalu gastronomicznego zwraca uwagę przede wszystkim na jakość dań i obsługi oraz wystrój wnętrza – to na podstawie tych elementów najczęściej oceniana jest nasza restauracja czy kawiarnia. Tymczasem równie ważne jest to, co dla oczu gości niewidoczne, czyli zaplecze. Nie może ono dobrze funkcjonować bez odpowiedniego projektu, któremu właściciel powinien poświęcić odpowiednio dużo uwagi, by później nie żałować zaniedbań, bowiem ich nadrobienie może okazać się bardzo kosztowne.

Sporządzenie projektu technologii zaplecza gastronomicznego jest pierwszą i najważniejszą sprawą, którą należy zająć się bezpośrednio po znalezieniu lokalu, przed rozpoczęciem prac remontowych i adaptacyjnych, które będą od tego projektu ściśle zależne. Koncepcja układu, funkcjonalności i technicznego wyposażenia pomieszczeń jest fundamentem w tej gałęzi biznesu, dlatego nie warto zajmować się tym aspektem samodzielnie. O ile nie mamy odpowiednich uprawnień i doświadczeń, zdajmy się na pomoc technologa, fachowca świadczącego usługi w tym zakresie.

Projekt wykonywany jest indywidualnie dla każdego klienta, a jego ostateczny kształt warunkuje szereg zmiennych – powierzchnia lokalu i jego planowany charakter, a także obowiązujące prawo w zakresie norm sanitarnych, BHP i systemu HACCP. Proces sporządzania projektu powinien przebiegać przy ścisłej współpracy właściciela lokalu z projektantem. Dzięki temu technolog uzyskuje bezpośrednio wiedzę o przyszłym sposobie funkcjonowania zaplecza, co pozwala mu zaproponować optymalne rozwiązania, zarówno w zakresie potrzebnego wyposażenia, jak i przestrzennego rozplanowania jego usytuowania. Projekt dzieli się na dwie części – opisową i rysunkową.

Pierwsza część przedstawia założenia technologiczne: wykaz komponentów wyposażenia, zalecenia architektoniczno-budowlane, a także w zakresie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej. W drugiej części znajdują się natomiast plan układu pomieszczeń wraz z wyeksponowaniem właściwego procesu produkcyjnego (od surowców po gotowe produkty) oraz rysunki techniczne odnoszące się do wymienionych wyżej wytycznych architektoniczno-budowlanych oraz związanych z poszczególnymi instalacjami, w tym zaznaczenie miejsc ich przyłączy (uzależnionych od ustawienia sprzętów i urządzeń).

Projekt technologii zaplecza gastronomicznego jest podstawą do otrzymania niezbędnego zezwolenia na działalność od Inspekcji Sanitarnej. By takie zezwolenie otrzymać, należy uprzednio zadbać o uzyskanie zatwierdzenia projektu przez rzeczoznawców w zakresie norm przeciwpożarowych, sanitarnych oraz BHP. Odpowiednio opracowany projekt jest jednak więcej niż tylko koniecznością, z jego posiadaniem wiążą się liczne korzyści:

  • pozwala zoptymalizować powierzchnię zaplecza, dzięki czemu można uzyskać więcej miejsca na salę dla gości, a co za tym idzie – przyjąć większą ich liczbę;
  • upraszcza sporządzenie harmonogramu oraz koordynację prac budowlanych lub remontowych i usprawnia ich przebieg, gdyż z góry wiadomo, co i gdzie będzie się znajdować;
  • ułatwia skompletowanie sprzętu, zarówno w przypadku samodzielnego doboru wyposażenia, jak i korzystania z usług firmy zajmującej się wyposażeniem zapleczy gastronomicznych – rysunki i opisy umożliwiają dobranie urządzeń o konkretnej specyfikacji;
  • pozwala oszacować potrzebne zasoby wody czy prądu i ewentualnie wystąpić do odpowiednich organów np. o przydział energii elektrycznej wystarczająco dużej mocy.

Każdy doświadczony inwestor – niezależnie od branży – zna starą prawdę, że są rzeczy, na które zdecydowanie nie warto żałować pieniędzy, bo każda niemądrze zaoszczędzona złotówka może łatwo zamienić się po niedługim czasie w dwie stracone. Dobrze przygotowany projekt technologii zaplecza gastronomicznego z pewnością do takich rzeczy należy i stanowi podstawę sukcesu lokalu.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
projekty technologii otwarcie lokalu