transport żywności kurierem

Oprogramowanie gastronomiczne do kalkulacji kosztów

Oprogramowanie gastronomiczne do kalkulacji kosztów

Prowadzenie biznesu gastronomicznego staje się łatwiejsze dzięki wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na tworzenie podstawowych dokumentów, takich jak chociażby analiza sprzedaży czy zamówienie towaru. 

Aplikacje zarządzania przeznaczone dla gastronomii, na które składają się m.in.:

  • Aplikacja zarządzająca lokalem gastronomicznym - umożliwiająca prowadzenie gospodarki magazynowej, zarządzanie
    finansami i personelem,
  • Aplikacja kelnerska - zapewniająca sprzedaż przez ekrany dotykowe,
  • Aplikacja raportująca - pozwalająca na tworzenie raportów w różnych zestawieniach.
  • Aplikacja zamówień - ułatwiająca automatyczną realizację zamówień „dostawy do domu”;
  • Aplikacja Mobile - dzięki zastosowaniu tej aplikacji na przenośnych urządzeniach obsługiwanych przez kelnerów treść zamówień jest przesyłana bezpośrednio do kuchni czy baru. Z kolei program do przeprowadzania i rejestrowania transakcji w lokalu gastronomicznym lub punktach sprzedaży (sklepy, kioski, punkty usługowe) umożliwia kompleksowe zarządzanie rezerwacjami ich złożenie, pobranie zaliczki i dokonanie rozliczenia. Ponadto dostępne są różne aplikacje: do zarządzania, pozwala programować sprzedaż, rezerwować sale, stoliki, zawiera opcje Impreza (do planowania, realizacji i rozliczania bankietów, przyjęć) lub Club (obsługuje program lojalnościowy w lokalu gastronomicznym), do zarządzania magazynem wyliczania stanów magazynowych, kalkulacji ceny sprzedaży, analizy kosztów przygotowania potraw metodą food cost oraz za pomocą karty kalkulacyjnej, do obsługi klientów w systemie bezprzewodowym, zwłaszcza w ogródkach i kawiarniach.

Zarówno duże, jak i małe zakłady gastronomiczne powinny korzystać z systemów oprogramowania komputerowego. Dostępne na rynku oprogramowania obejmują wszystkie obszary prowadzonej działalności, w tym m.in.: ewidencjonowanie sprzedaży, wystawianie faktur, plano- wanie imprez, raportowanie i gospodarkę magazynową

Programy do przeprowadzania szybkich transakcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb umożliwiają kontrolę i weryfikację rachunków oraz zamówień, graficzną prezentację sali, dokonanie rozliczenia kelnera w dowolnym momencie, rejestrację czasu pracy, modyfikowanie potraw, współpracę z kuchnią, elastyczne kształtowanie cen. 

Program prowadzenia gospodarki magazynowej na podstawie dokumentów magazynowych oraz wyników sprzedaży na stanowiskach kelnerskich. Do jego podstawowych funkcji należą ponadto: kontrolowanie zużycia surowców, ewidencjonowanie rozchodów składników potraw, dokonywanie kalkulacji, obliczanie marży, generowanie zapotrzebowania na surowce. W ramach rozliczania magazynów i zużycia surowców program umożliwia wprowadzanie dokumentów dotyczących dostaw, przesunięć między magazynowych, rozchodów wewnętrznych z produkcji i ze sprzedaży. Istotną funkcją jest informowanie o przekroczeniu stanów magazynowych minimalnych, maksymalnych i zaleganiu magazynów, co pozwala na prowadzenie gospodarki wielomagazynowej, analizowanie sytuacji bieżącej i minionej. Systemy zapewniają też kontrolowanie kosztów - wykazują zużycie surowców na podstawie receptur, porównują wysokość sprzedaży z nakładami, wyliczają marżę potraw oraz ceny kalkulacyjne potraw i napojów według rzeczywistych kosztów zakupu surowców. Ponadto programy pozwala na rozliczanie produkcji wyrobów gotowych i półproduktów, generowanie raportów dotyczących produkcji dziennej, informują o zmianach cen surowca w porównaniu z poprzednimi dostawami oraz o brakach magazynowych. 

Bezprzewodową obsługę gości umożliwia instalowany na przenośnym urządzeniu opartym na najpopularniejszym systemie. Usprawnią one prace np. w ogródkach restauracyjnych, dzięki czemu umożliwia pracownikom przyjęcie zamówień od gości bezpośrednio przy stolikach, bez konieczności powrotu do lokalu. Moduły te pozwalają na: przyjmowanie zamówień, otwieranie i zamykanie rachunków, wprowadzanie modyfikacji do zamawianych dań, wybór dodatków, wysyłanie zamówień do druku w kuchni oraz generuje pełny opis potrawy i widok układu sali. 

Przed zakupem oprogramowania komputerowego dla gastronomii należy oczywiście dokładnie zastanowić się, jakie są nasze rzeczywiste potrzeby. Jeżeli ruch w naszym lokalu jest niewielki, być może nie ma potrzeby zakupu programów kasowych, a przy stosunkowo niewielkiej sprzedaży nie musimy instalować software’u magazynowego. Jeżeli jednak gości i personelu jest dużo, odpowiednie oprogramowanie może nie tylko ułatwić nam pracę, lecz – dzięki oszczędności czasu i sprawniejszej obsłudze – jeszcze powiększyć grono klientów, a co za tym idzie, zyski.

PodsumowaniePrzed zakupem odpowiedniego oprogramowania komputerowego należy dokładnie zastanowić się, jakie są nasze rzeczywiste potrzeby. Jeżeli ruch w naszym lokalu jest niewielki, być może nie ma potrzeby zakupu programów kasowych, a przy stosunkowo niewielkiej sprzedaży nie musimy instalować software’u magazynowego. Jeżeli jednak gości i personelu jest dużo, odpowiednie oprogramowanie może nie tylko ułatwić nam pracę, lecz – dzięki oszczędności czasu i sprawniejszej obsłudze – jeszcze powiększyć grono klientów, a co za tym idzie, zyski.

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
programy komputerowe w gastronomii programy gastronomiczne programy kasowe POS kasy typu POS