transport żywności kurierem

Czym jest audyt jakości w gastronomii i dlaczego jest taki ważny

Audyt jakosci gastronomia

Audyt jakości i kontrola są często ze sobą mylone. Jest to błędne, ponieważ kontrola nie ma tylu przydatnych zastosowań. Audyt jakości jest świetnym narzędziem do sprawdzania  procesów bezpieczeństwa produktów, przechowywania i  magazynowania produktów oraz idealnym wsparciem w podnoszeniu wydajności pracy. Właśnie dzięki takim czynnościom można trwale eliminować różne problemy związane z prowadzeniem biznesu gastronomicznego. Żeby w prosty i klarowny sposób zarysować na czym polega audyt jakości, podzieliliśmy go na sześć umownych etapów.

Etapy audytu jakości w gastronomii

1. Weryfikacja stanu faktycznego ze stanem wymaganym w gastronomii

Stanem wymaganym może być akt prawny, norma, wewnętrzne procedury lub standardy. Podczas audytu sprawdzana jest zgodność stanu rzeczywistego z dokumentami, ale również skuteczność działania. Ma to istotny wpływ na rozwój biznesu. Audyt jest skuteczniejszy od kontroli, bo działa na wielu płaszczyznach i podsuwa gotowe rozwiązania. 

2. Identyfikacja niezgodności

Podczas tego etapu identyfikuje się błędy oraz słabe punkty w funkcjonowaniu procesu. Zidentyfikowane zostają wszystkie niezgodności z wymaganiami (standardami). Audytor wskazuje też sugerowane działania korygujące, które można natychmiast zainicjować. To istotnie odróżnia audyt od niektórych rodzajów kontroli, które często kończą się mandatem przy wykazaniu niezgodności np.: kontrola przez Sanepid. W wypadku audytów jakości to jedynie rozpoczyna proces naprawy, który jest prowadzony wspólnie z osobą decyzyjną (właścicielem, managerem) biznesu gastronomicznego. 

3. Zaplanowanie działań działań korygujących i zapobiegawczych

Celem tego etapu, jest przygotowanie wspólnie z daną firmą, zakładem gastronomicznym takich rozwiązań, które umożliwią zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń  problemów i nie powielanie ich w przyszłości. Działania doskonalące powinny zostać odpowiednio przemyślane, dlatego istotne jest, by współtworzył je doświadczony audytor. Odpowiedni specjalista na pewno znajdzie rozwiązania, które nie będą się w żaden sposób kolidowały z funkcjonowaniem zakładu gastronomicznego a jednocześnie wyeliminują  zagrożenia podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. Etap ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących, planu naprawczego. 

4. Wdrożenie planu naprawczego

Wdrożenie zaplanowanych działań to z punktu widzenia jakości rzecz zdecydowanie zalecana, ale nie obligatoryjna - to osoba decyzyjna w zakładzie, firmie gastronomicznej decyduje o kolejnych krokach i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności, ryzyko wystąpienia zagrożeń i stosowane procedury. Audytor dostarczy najlepsze możliwe rozwiązania. Mogą to być szkolenia dla pracowników, czasem stworzenie nowych, zaktualizowanie obowiązujących procedur bądź zmiana organizacji pracy. 

5. Weryfikacja skuteczności wdrożonych rozwiązań

Jest to najważniejszy etap, podczas którego weryfikuje się skuteczność nowych rozwiązań, ale i to w jakim stopniu w ogóle zostały zrealizowane. Jeśli na tym etapie zostaną wykryte nieprawidłowości, będziemy musieli wrócić znów do etapu trzeciego. Po prostu będzie to znaczyło, że odpowiednie działania, które zapobiegają przyszłym nieprawidłowościom, nie zostały jeszcze odpowiednio wdrożone.

6. Zamknięcie audytu

To ostatni etap, podczas którego można podsumować wszystkie działania, zebrać wyniki oraz zaplanować kolejne audyty. Dotarcie do niego oznacza, że udało się namierzyć i zlikwidować niebezpieczeństwa na każdym etapie: dostawy, magazynowaniu, produkcji lub ekspedycji.

 

ZapamiętajJak widać w powyższych etapach - audyt jakości to jedno z najlepszych narzędzi do sprawdzania i weryfikowania naszego cateringu, restauracji lub innego biznesu gastronomicznego. Regularne audyty jakości zagwarantują nam sprawdzenie wszystkich sekcji/pomieszczeń linia serwisowa, kuchnia, obierak, zmywalnia, magazyny, pomieszczenie socjalne, itp. Sprowadzone zostanie też zabezpieczanie i przechowywanie żywności i produktów pod względem jakości i ewentualnych strat na produkcie.

 

Skontaktuj się z nami, a my doradzimy bądź od razu umówimy się na profesjonalny audyt jakości, po którym można otrzymać odpowiedni certyfikat potwierdzający zachowanie najwyższych standardów jakości w gastronomii. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

E-mail:

biuro@gastrowiedza.pl

Tel. Biuro

+48 664 578 090

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Słowa kluczowe
audyt jakość rozwój jakości w gastronomii audyt wstępny audyt wewnętrzny kontrola gastronomii polepszanie jakości obsługi