Umowa najmu lokalu gastronomicznego na czas oznaczony

Umowa najmu lokalu gastronomicznego na czas oznaczony

Czas trwania zawieranej przez nas umowy jest jednym z podstawowych punktów, które musimy uzgodnić. Umowę najmu możemy zawrzeć na czas nieoznaczony albo na czas oznaczony. Czasu trwania umowy najmu lokalu użytkowego zależy od woli stron, jednak jest on niezwykle ważny, gdyż wiąże się bezpośrednio z kwestiami dotyczącymi ewentualnej możliwości wypowiedzenia tej umowy.

Przy umowie najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony zasadą jest, że ulega ona rozwiązaniu po upływie okresu, na jaki została zawarta. Umowa na czas oznaczony może być zawarta na okres liczony w dniach, miesiącach lub latach, albo jej zakończenie można oznaczyć konkretną datą.

Co ważne, umowa najmu lokalu użytkowego zawierana na czas oznaczony dłuższy niż jeden rok powinna zostać zawarta na piśmie. W innym przypadku, będzie ona traktowana za umowę zawartą na czas nieoznaczony.

Po upływie wskazanego w umowie okresu, gdy najemca nadal korzysta z lokalu za zgodą wynajmującego oznacza to, że umowa najmu lokalu użytkowego została przedłużona na czas nieoznaczony. Aby zakończyć taką umowę niezbędne będzie złożenie wypowiedzenia przez którąś ze stron umowy najmu lokalu użytkowego.

Jeżeli chodzi o umowę najmu lokalu użytkowego zawartą na czas oznaczony to, co do zasady, nie można jej rozwiązać przed nadejściem terminu na jaki została zawarta. Nie można w niej określić ogólnego terminu wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie. Odstępstwem są tylko  przypadki określone w przepisach kodeksu cywilnego oraz bezpośrednio w umowie najmu. W umowie możemy jednak wskazać tylko ważne przyczyny, po ziszczeniu się których możliwe będzie wypowiedzenie umowy.

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony może być zawarta maksymalnie na czas 10 lat pomiędzy osobami niebędącymi przedsiębiorcami. Po upływie 10 lat umowa zawarta na czas dłuższy będzie traktowana tak, jakby została zawarta na czas nieoznaczony. W przypadku przedsiębiorców w analogicznej sytuacji, maksymalny czas, na który może zostać zawarta umowa najmu wydłużony jest do 30 lat.

Przy zawieraniu umowy najmu warto więc negocjować wykaz ważnych przyczyn, które mogą być powodem wypowiedzenia umowy. To od storn umowy zależy, jak zostaną one ukształtowane. Przewidzenie w niej, że np. w przypadku złych wyników finansowych najemca będzie mógł wypowiedzieć umowę najmu, może uchronić go przed bankructwem.

Autor: Radca Prawny Edyta Duchnowska
Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
otwarcie lokalu wynajęcie lokalu pod gasrtonomię w centrum handlowym poszukiwanie lokalu pod gastronomię lokal gastronomiczny w biurowcu