transport żywności kurierem

Kary pieniężne za naruszenie zasad BDO gospodarowania odpadami i jak ich uniknąć.

Kary pieniężne za naruszenie zasad BDO

Prowadzenie biznesu w branży gastronomicznej to również konieczność przestrzegania wielu wytycznych i ograniczeń dotyczących niemal wszystkich aspektów działalności. Niedotrzymanie wytycznych czy wymogów wynikających z przepisów prawa wiąże się z ryzykiem kontroli, która może zakończyć się nałożeniem administracyjnej kary pieniężnej. Szczególnie dotkliwe kary – jeżeli chodzi o wysokość – mogą być nałożone na przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie zasad gospodarowania odpadami.

Przyjrzyjmy się zatem najpowszechniejszym wśród firm z branży gastronomicznej obowiązkom związanym z gospodarowaniem odpadami.

Obowiązek

Na czym polega?

Jak uniknąć naruszenia?

 

Uzyskanie wpisu do rejestru BDO

 

 

Podlegasz obowiązkowi wpisu do rejestru BDO jeżeli:

1) wytwarzasz odpady w rodzajach i ilościach wskazanych w odpowiednich przepisach, w tym:

- opakowania z papieru i tektury – do 500 kg/rok,

- opakowania z tworzyw sztucznych – do 500 kg/rok

- opakowania ze szkła – do 500 kg/rok,

 

2) wydajesz klientom produkty w opakowaniach jednorazowych, takich jak:

a) kubki na napoje (ich pokrywki i wieczka),

b) pojemniki na żywność, stosowane w celu umieszczenia w nich żywności, która jest:

- przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,

- zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz

- gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie

w tym pojemniki na żywność typu fast food lub inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia (z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy, oraz paczek i owijek zawierających żywność),

 

3) pakujesz wydawane dania w torby plastikowe o grubości powyżej 15 mikrometrów

 

Pamiętaj aby zgłosić swoją firmę do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności, z którą wiąże się wytwarzanie odpadów lub wprowadzanie na rynek jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych.

 

Warto monitorować zmiany przepisów, ponieważ co jakiś czas stosowanie kolejnych produktów/materiałów w działalności gospodarczej zostaje objęte obowiązkiem wpisu do rejestru.  

 

Nieumieszczenie numeru z rejestru BDO na dokumentach firmy

 

 

Jeżeli zrealizujesz obowiązek wpisu do rejestru BDO to otrzymasz unikalny numer w tym rejestrze przypisany do Twojej firmy. Masz obowiązek umieszczać ten numer na wszystkich dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (np. na fakturach, umowach, korespondencji z kontrahentami).

 

Dobrym sposobem na uniknięcie ryzyka naruszenia tego obowiązku jest umieszczenie numeru BDO na papierze firmowym, którego na co dzień używasz do sporządzania dokumentów związanych z prowadzoną działalnością. 

 

Naruszenie zasad prowadzenia ewidencji odpadów

 

 

Jeżeli w ramach prowadzonej działalności wytwarzasz określone odpady (np. z tworzyw sztucznych, papieru, szkła) jesteś zobowiązany do bieżącego prowadzenia ilościowej (ile wytwarzasz) i jakościowej (jakie odpady wytwarzasz) ewidencji tych odpadów z wykorzystaniem indywidualnego konta w systemie BDO.

 

Kara pieniężna może być wymierzona za nieprowadzenie ewidencji albo za prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym.

 

Upewnij się czy jesteś zobowiązany do prowadzenia takiej ewidencji a następnie zwracaj uwagę, czy zapisy w ewidencji są dokonywane regularnie i zgodnie ze stanem rzeczywistym jeśli chodzi o ilość odpadów.

 

 

Zlecenie obowiązku gospodarowania odpadami podmiotom nieuprawnionym

 

Pamiętaj, że nie musisz samodzielnie zajmować się wszystkimi obowiązkami związanymi z gospodarowaniem odpadami. Część z nich możesz delegować do firmy zewnętrznej, pod warunkiem, że posiada odpowiednie decyzje lub wpisy do odpowiedniego rejestru.

 

 

Przed podpisaniem umowy z firmą zewnętrzną upewnij się, że posiada ona odpowiednie uprawnienia do gospodarowania odpadami, które mieszczą się w zakresie umowy, którą zawieracie.

 

 

 

Naruszenie powyższych obowiązków może stwierdzić w drodze decyzji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami. Zwykle wydanie decyzji poprzedzone jest kontrolą przeprowadzoną przez ten Inspektora. Kontrola może być wszczęta z własnej inicjatywy lub z zawiadomienia innego organu, np. marszałka województwa.

WażneW przypadku wszystkich powyższych naruszeń administracyjna kara pieniężna może wynieść nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 1 000 000 zł.
Przy ustalaniu wysokości kary Inspektor bierze pod uwagę:
- rodzaj naruszenia,
- wpływ naruszenia na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko,
- okres trwania naruszenia,
- rozmiar firmy, która dopuściła się naruszenia,
- skutki naruszeń, w tym wielkość zagrożenia. 

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.

Słowa kluczowe
Rejestr BDO branża gastronomiczna zasady gospodarowania odpadami gospodarowanie odpadami Inspektor Ochrony Środowiska kontrola środowiskowa numer rejestru BDO odpady jednorazowe
Autor tekstu
Marcin Misiaszek

Adwokat Marcin Misiaszek specjalizujący się w prawnej i podatkowej obsłudze przedsiębiorców. Od kilkunastu lat świadczy pomoc prawną na rzecz firm z różnych branż, w tym gastronomicznej, motoryzacyjnej i odpadowej. Prowadzi Kancelarię Adwokacką w Warszawie.