Jak otworzyć restaurację - poradnik

Jak otworzyć restaurację
Po przeczytaniu niniejszego artykułu zdobędziesz wiedzę w zagadnieniach takich jak:
 • od czego zacząć przygotowania do otwarcia restauracji,
 • jakie wymogi formalne trzeba spełnić, aby uruchomić działalność,
 • na jakich zasadach możesz rozliczać podatki związane z restauracją,
 • czego należy dopilnować, aby odnieść sukces.
Dobry pomysł na restaurację to podstawa, jednak otworzenie własnego lokalu gastronomicznego nie jest prostą sprawą. Warto przemyśleć tu szereg kwestii w celu uniknięcia częstych błędów oraz niepotrzebnych kosztów. W kilku konkretnych punktach przedstawiamy najważniejsze sprawy, które należy wziąć pod uwagę, gdy zastanawiamy się jak założyć restaurację.

1. Zgromadź kapitał

Otwieranie restauracji bez odpowiednio dużego zaplecza finansowego (zależnie od skali naszego pomysłu) nie ma sensu. Nawet z najlepszym biznes planem z pewnością będziesz niejednokrotnie zaskoczony jakimś niespodziewanym wydatkiem lub przeszkodą, dlatego kapitał na start stanowi podstawę przyszłego sukcesu. O ile trudno o jakieś uniwersalne rady dotyczące oszczędzania na potrzeby inwestycji, to pragniemy zwrócić uwagę na możliwości uzyskania dotacji na biznes gastronomiczny. Ścieżka wnioskowania i finalizacji każdej dotacji to temat na osobny artykuł, nie mniej chcielibyśmy tu wyróżnić 3 formy dostępnego wsparcia:

 • dotacja z UE do 40 tysięcy złotych,
 • dotacja z Urzędu Pracy do 25 tysięcy złotych (np. na utworzenie stanowiska pracy),
 • kredyt na otwarcie firmy (do kilkuset tysięcy złotych, zależnie od banku).

2. Opracuj dokładny biznes plan dla restauracji

Otwarcie lokalu gastronomicznego zawsze wydaje się fajnym pomysłem, ale sztuka polega tu na tym, aby w tej efektownej idei nie zapomnieć o uwarunkowaniach rynku. W praktyce polega to na dopracowaniu pomysłu do potrzeb Gości oraz zdobyciu wiedzy, która pozwoli sprawnie zarządzać firmą. Innymi słowy, jeśli zastanawiasz się np. jak otworzyć restaurację – radzimy:

 • udaj się na szkolenie gastronomiczne, z którego dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat branży, zarządzaniu personelem, pozyskiwaniu zaopatrzenia oraz wymogach formalnych,
 • wykonaj analizy rynku, np. dotyczące przyszłego menu oraz wystroju lokalu – rozminięcie się z preferencjami konsumentów w tak fundamentalnych kwestiach grozi katastrofą,
 • zaplanuj działania promocyjne – najlepiej wielokanałowo, uwzględniając zarówno sferę online jak i tradycyjne formy reklamowe.

Pamiętaj o zawieszeniu widocznego szyldu nad lokalem już na etapie remontu obiektu pod własną koncepcję. Goście chętnie odwiedzają miejsca, których otwarcie wiązało się z pewnym wyczekiwaniem, co stanowi ciekawe wydarzenie – ogłaszajmy się więc możliwie najwcześniej, a Goście znajdujący się w naszym pobliżu są bardzo ważni!

3. Zarejestruj firmę

Nie sposób prowadzić działalność gastronomiczną bez zarejestrowania jej. Istnieje tu kilka form prawnych, w ramach których można funkcjonować – każdy wariant ma pewne plusy i minusy, trudno więc wskazać idealny wariant. Opcje jakie mamy do wyboru to:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • spółka osobowa (cywilna),
 • spółka kapitałowa,
 • spółdzielnia.

Najmniej kosztów i formalności wiąże się z jednoosobową działalnością gospodarczą. Bliskim jej wariantem jest spółka cywilna – jeśli chcemy prowadzić restaurację ze wspólnikami. Bardziej złożone formy prawne wiążą się z bardziej skomplikowanym prowadzeniem księgowości oraz koniecznością rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Każda firma musi posiadać określony PKD, który precyzuje zakres działalności podmiotu. W przypadku restauracji należy zwrócić uwagę na:
PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne  

4. Podatki i ZUS

Właściciel działalności gospodarczej decyduje na jakich zasadach będzie się rozliczał z Urzędem Skarbowym. W przypadku mniejszego biznesu rozsądny wyborem wydaje się opodatkowanie na zasadach ogólnych. Ten wariant jest zalecany, jeśli nasz roczny dochód nie przekracza 85 528zł. Wówczas, stawka podatku dochodowego wynosi 18%, natomiast powyżej tej kwoty jest to już 32%. Alternatywą dla tego modelu jest jednolita stawka podatkowa, która wynosi dla przedsiębiorstw 19%. Wybór takiej formy opodatkowania wymaga przesłania do odpowiedniego US oświadczenia w terminie do 20 stycznia danego roku. Pozostałe opcje to opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz opodatkowanie kartą podatkową. Pierwsza opcja jest dostępna dla restauracji z dochodem do max. 150 tysięcy euro rocznie, cechą charakterystyczną ryczałtu jest to, że wysokość podatku zależy od osiąganych przychodów, przy czym liczy się obrót (a nie zysk), więc nie sposób tu odliczać rozmaitych kosztów firmowych. Karta podatkowa to z kolei alternatywa dla Księgi Przychodów i Rozchodów – opłaty w jej ramach wynikają z rodzaju i zakresu działalności, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców, gdzie prowadzimy restaurację.

Kolejnym ważnym elementem podatkowej strony prowadzenia restauracji jest podatek VAT. To czy powinniśmy być płatnikiem podatku VAT zależy od rocznego obrotu. Punktem granicznym jest tu 150 tysięcy złotych. Plusem bycia VAT-owcem jest możliwość odliczania podatku od faktur sprzedażowych, ale dobrze jest uniknąć tego podatku, jeśli naszymi klientami są głównie osoby fizyczne, a partnerami podmioty niepłacące VAT-u.

Oprócz wszystkich powyższych, musi pamiętać o obowiązku płacenia składek ZUS, który ciąży na właścicielu lokalu już od pierwszego miesiąca działalności. Aktualnie, podstawowa wysokość składek ZUS wynosi nieco ponad tysiąc złotych, przy czym, jeśli jest to nasz pierwszy biznes, przez pierwsze 24 miesiące przewidziany jest preferencyjny ZUS, wynoszący niecałe 500zł.

5. Projekt i wyposażenie restauracji

Wykonanie projektu restauracji od podstaw lub znacząca modernizacja obiektu wymagają skrupulatnego przemyślenia każdego szczegółu. Chodzi tu zarówno o dopilnowanie wszystkich wymogów technicznych oraz sanitarnych, ale także zapewnić Gościom maksymalny komfort i zadowolenie. Wśród elementów, o które należy zadbać warto wymienić:

 • oddzielne wejście gospodarcze dla dostaw towaru,
 • oddzielne toalety dla personelu oraz Gości,
 • wydzieloną kubaturowo zmywalnię naczyń stołowych,
 • kompleksowa wentylacja nawiewno-wywiewna nad wszystkimi źródłami ciepła w kuchni i na zapleczu (patelnie, piece, frytkownice, płyty grzewcze),
 • dostęp do światła naturalnego we wszystkich pomieszczeniach.

W celu uzyskania optymalnego rozkładu pomieszczeń oraz wyposażenia w restauracji, właściciel może zlecić wykonanie koncepcji technologicznej. Taki projekt ma na celu zwiększenie funkcjonalności układu pomieszczeń zaplecza gastronomicznego tak, aby uzyskać jak najwięcej przestrzeni dla Gości, dopełniając jednocześnie zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

Koncepcja technologiczna powinna być zrealizowana przez doświadczonego projektanta-technologa, który będzie wiedział jakie sprzęty oraz rozwiązania ująć w planie. Wsparcie fachowego projektanta może być również przydatne przy doborze urządzeń w restauracji – w celu zdobycia sprzętu, który spełni wszystkie potrzeby przy minimalnym poziomie nakładów, np. poprzez efektywne rozlokowanie wyposażenie na terenie całego lokalu.

6. Zadbaj o wymagane formalności

W celu uruchomienia restauracji, właściciel jest zobligowany do uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a także przesłać powiadomienie do Sanepidu w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności. Samo zgłoszenie lokalu do użytkowania jako restauracji obejmuje: złożenie wniosku, wykonanie inwentaryzacji wraz z opisem technologicznym oraz okazania planów architektonicznych pomieszczeń itp. Zgłoszenie do Sanepidu powinno być jeszcze poprzedzone uzyskaniem odbioru sanitarnego (min. 2 tygodnie przed uruchomieniem lokalu). Na potrzeby tego zadania konieczne jest przygotowanie następujących dokumentów:

 • projekt budowlany lokalu, oświadczenie kierownika nadzoru budowlanego o tym, że adaptacja lub budowa została wykonana zgodnie z dokumentacją projektową, protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu, badanie wody czy ew. oświadczenia związane z jakimikolwiek odstępstwami architektonicznymi, np. niestandardową wysokością lokalu,
 • kompletną dokumentację działalności gospodarczej,
 • jeśli lokal jest budowany od podstaw – pozwolenie na budowę (lub znaczącą przebudowę) wydane przez odpowiedni organ gminy (np. lokalny wydział architektury),
 • umowę na wywóz śmieci.

Przebrnięcie przez opisane wyżej formalne wymogi jest jednym z trudniejszych etapów prowadzenia restauracji, ponieważ przygotowanie lokalu zgodnego z wszystkimi przepisami wiąże się z dużymi wydatkami. Gdy już będziemy mieli to za sobą, trzeba zająć koncesją na sprzedaż alkoholu wydawaną przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Na tym nie koniec, ponieważ istnieją jeszcze opłaty za publiczne odtwarzanie muzyki w celach komercyjnych. W tym zakresie warto skonsultować się z ZAiKS’em. W celu dopilnowania wszystkich formalności, warto zwrócić się do doświadczonego doradcy gastronomicznego.

Młody biznesmen uruchamia restaurację z kuchnią meksykańską. W biznes planie zaplanował już sobie pierwsze przychody w danym okresie czasu, tymczasem okazuje się, że Sanepid ma uwagi do rozkładu pomieszczeń w lokalu. W zakładanych kosztach właściciel zapomniał też ująć niezbędnych szkoleń BHP dla siebie samego oraz pracowników, co zmusiło go do poniesienia dotkliwych, niespodziewanych kosztów.

Wszystkie te rzeczy, jeśli nie są uprzednio uwzględnione, mogą skutecznie wywrócić do góry nogami terminy oraz budżet świeżo startującej restauracji. Warto zdawać sobie sprawę, że w przepisach Sanepidu istnieją nawet zapisy, określające rozmiar okien.

7. Dobry personel

Otwieranie restauracji nierozerwalnie łączy się z zatrudnieniem personelu oraz nawiązaniem współpracy biznesowej, np. z firmami, które będą nas zaopatrywać w surowce (produkty spożywcze). Ważne jest, aby pracownicy nie byli zatrudniani z łapanki tylko w wyniku przemyślanej selekcji. Dobra żywność oraz uprzejma obsługa to podstawa sukcesu każdej restauracji. Poza zainwestowaniem w wykwalifikowany personel, powinniśmy pamiętać m.in. o wyrobieniu książeczki sanepidowskiej dla personelu oraz wymaganych szkoleniach BHP.

Otwarcie restauracji to ogromne przedsięwzięcie, niezależnie od skali projektu. Wymaga to znajomości podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej (rejestracja działalności, odprowadzanie podatków, księgowość, dokumentacja) oraz całej masy uwarunkowań charakterystycznych dla branży gastronomicznej (opłaty za emisję piosenek, wyjątkowo skrupulatne kontrole Sanepidu, liczne wymogi natury architektonicznej). Konieczne jest więc stworzenie możliwie największej rezerwy finansowej na start i ewentualne skorzystanie ze wsparcia fachowca, który np. pomoże w szybkim zdobyciu koncesji na alkohol, ułatwi współpracę z hurtowniami gastronomicznymi, dopilnuje odbioru lokalu przez Sanepid albo nawet podpowie jak legalnie ominąć opłaty dla ZAiKS’a.
Otwieranie restauracji nierozerwalnie łączy się też z zatrudnieniem personelu oraz nawiązaniem współpracy biznesowej, np. z firmami, które będą nas zaopatrywać w surowce (produkty spożywcze, np. kawa dla gastronomii)

Portal gastronomiczny GastroWiedza.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Słowa kluczowe
Jak otworzyć restaurację? Zrealizuj swój pomysł na restaurację – GastroWiedza.pl; Otwieranie restauracji od A do Z. Dowiedz się jak założyć restaurację – najlepsze porady gastronomiczne u nas!